Rapport från konferensen EDEN Zagreb 2014

Av Dr Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet, V Ordförande SVERD, EDEN Fellow 2014, Styrelseledamot EDEN-NAP och EFQUEL EDEN, The European Distance and E-learning Network höll sin årliga konferens i Zagreb i Kroatien den 10-13 juli 2014. Årets tema var e-lärande på arbetsplatsen och hur informations – och kommunikationsteknologi (IKT) kan bidra …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

SVERDnytt nr 2. 2014

SVERDnytt nr. 2- 2014 Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. EDEN Zagreb 2014 Rapport 3. EU Project 4. Nominera kandidater till Boldic Award – 201<a target=_blank title="4. Nominera kandidater till Boldic Award 2014" …Läs vidare på källans webbplats. Category: Artikel

Continue Reading

Ordförande har ordet

SVERDnytt nr 2-2014 Det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress http://nytt.sverd.se Det har varit bra uppmärksamhet för MOOCs och Flipped Classroom och nya former för lärande under våren 2014,. Som omslagsbilden antyder sker det mer i Norge inom flexibelt lärande än i Sverige detta år, Vår syster och bror organisation NADE …Läs vidare […]

Continue Reading

4. Nominera kandidater till Boldic Award 2014

Nomineringsperioden för Boldic Award är 1 mars till 15 september 2014. Nominera via www.boldic.org Boldic Award delas ut inom de Nordiska och Baltiska länderna till personer , projekt eller organisationer som utvecklar nya verktyg och metoder inom distansutbildning och flexibelt lärande. Det sker med stöd från Nordplus.http://www.nordplusonline.org/ SVERD är koordinator för Boldic …Läs vidare på […]

Continue Reading

Distansstudier öppnar dörrar för fler

I http://www.op.se/ Debatt skriver Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (C) att: … fler lärosäten borde erbjuda undervisning på distans med hjälp av modern teknik. Därför, och för att göra distansundervisning tillgänglig i hela landet, föreslår vi och Centerpartiet nu att det borde skapas ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning. Ett …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Ny studie om framtidens vuxenutbildning

Framtidens vuxenutbildning Konsultföretaget Kairos Future har i samarbetet med vuxenutbildnings organisationen ViS (Vuxenutbuldning i Samverkan) tagit fram en studie om framtidens utmaningar för vuxenutbildning, Vuxenutbildning i framtiden. Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Ny teknik och möjlig användning i lärprocessen

Den internationellt erkända NMC Horizon Report serien och regionala NMC Technology Outlooks är en del av NMC Horizon Project. Det är en omfattande forskning som startade 2002 med inriktning att försöka identifiera och beskriva viktiga utbildningstrender, viktiga utmaningar och hur ny teknik kan få en stor effekt under den kommande fem …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Ny teknik och deras möjliga användning i undervisningen

Den internationellt erkända NMC Horizon Report serien och regionala NMC Technology Outlooks är en del av NMC Horizon Project. Det är en omfattande forskning som startade 2002 med inriktning att försöka identifiera och beskriva viktiga utbildningstrender, viktiga utmaningar och hur ny teknik kan få …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, K12, nmc

Continue Reading

MOOC kommissionen i Norge om digital lärmetoder i högre utbildning

Norge blev det första landet i världen att tillsätta en statlig utredning för att undersöka potentialen i MOOCs ur ett nationellt perspektiv. I juni 2013 tillsatte undervisningsministeriet en kommitté av forskare och utbildningsexperter för att undersöka de möjligheter och utmaningar som den snabba tillväxten av MOOCs utgör för norsk högre …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

The Kragerø Open Online Education Declaration 2014

The Kragerø Open Online Education Declaration was conceived and signed by a group of 14 Nordic experts related to the field, attending Campus NooA‘s workshop on online education at the Hasselholmen Island from May 28 to June 1, 2014. Our discussions revealed that online …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Kopieringsavtal

Det kopieringsavtal som svenska universitet har hanteras av Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Detta avtal reglerar hur vi får använda och dela utdrag ur exempelvis kurslitteratur i undervisningen. Sedan 2014 medger avtalet med Bonus Copyright Access att åhörarkopior och kompendier som innehåller avtalsenligt kopierat innehåll får delas även …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

Sverd bevakar EDEN konferensen den 10-13 juni i Zagreb

Sverd finns på plats under EDEN konferensen i Zagreb , Kroatien. Vi återkommer med nyheter i vårt nästa nyhetsbrev SVERDnytt juni 2014. Läs mer om konferensen via länkarna nedan. From Education to Employment and Meaningful Work with ICTs E-learning at work and the workplace KEYNOTE SPEAKERS | SYNERGY …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Höger sidfot