DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige 5-6 december 2017

Tweet DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Internationaliseirng genom Collaborative Online International Learning (COIL)

Tweet Jon Rubin, grundare av SUNY Center for Collaborative Online International Learning (The COIL Center) och Konsult för COIL-interested universities hävdar att distansutbildning och online utbildning idag enbart är envägs kommunikation. Dvs det är kurser som erbjuds från ett lärosäte och med det lärosätes akademiker och professorer. Han säger att: ”Today, …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Nätverksmöte 3 oktober

Vi träffas första tisdagen varje månad kl 15.00 för att diskutera vad som händer på våra lärosäten inom IKT och lärande. Alla är varmt välkomna! Tisdag 3 oktober träffades vi i det nya e-mötesverktyget Zoom och här kommer en summering av diskussionspunkterna. Information om mediatjänsterna, lägesbeskrivning Zoom NORDUnet och Zoom har kommit …Läs vidare på […]

Continue Reading

Webbinarium om språkappar för flyktingar

Det europeiska projektet MOONLITE arrangerar, i samarbete med ITHU, EDEN (European Distance and E-learning Network) och NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande), ytterligare ett webbinarium om hur öppen utbildning används för att hjälpa flyktingar in i högre utbildning och arbetsmarknaden. Denna gång är språkinlärning …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH

Tweet Den 1 oktober får KTH en ny ledningsfunktion. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering, en helt nyinrättad tjänst. Uppdraget handlar om både KTH:s interna arbete och roll i samhällets digitaliseringsprocess. Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, gillar ordet digitalisering. Just för att det är sådant brett begrepp. Det är precis …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

2nd OER World Congress 18-20 september Ljubljana, Slovenien

Tweet The second World OER Congress was held in Ljubljana 18-20 September 2017, organized by UNESCO and the Slovenian Ministry of Education, Science and Sport in close collaboration with the Commonwealth of Learning, Creative Commons, the Slovenian National Commission for UNESCO and the UNESCO Chair …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, action plan, ministerial […]

Continue Reading

GLOBAL OER SURVEY

Tweet En global forskningsstudie genomförs nu av Professor Insung Jung, Japan och hennes medarbetare ” It is about faculty’s OER uses in their teaching and will take about 5 – 10 min. You can distribute this survey to those who are working in different academic areas. Deadline is Sept. 30th …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Nya digitaliseringsmyndigheten efterlängtad

Tweet Sverige har de senaste åren halkat bakåt i EU-kommissionens ranking över ländernas digitala utveckling. Orsaken är till stor del att utvecklingen inom offentlig sektor går långsamt. I Danmark finns sedan flera år Digitaliseringsstyrelsen, som starkt har bidragit till att dansk offentlig sektor kommit betydligt längre än i Sverige. Ur regeringens …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Kompetens och digitaliseringens möjligheter, Digitaliseringsrådet, Regeringskansliet 26 september 2017

Tweet Regeringskansliet, Digitalsieringsrådet kallar till seminarium i Stockholm 26 september 2017 vilket även webbsänds. Var: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70 När: 26 september, 8:30 – 10:30 <span …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, digital kompetens, digitaliseirngsrådet, livslångt lärande

Continue Reading

2nd World Open Educational Resources Congress which will take place in Ljubljana, Slovenia, on 18 – 20 September 2017

Tweet Den andra värlskongressen om OER hålls i Ljubljana, Slovenien, 18-20 september 2017. År 2017 är ”THE YEAR OF OPEN”. Konferenser och event hålls runt om i världen under hela året med tema OPEN, så även SVERDS Höstkonferens den 13 oktober 2017 Världskongressen om OER är år 2017 dels för …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Nationella proven ska digitaliseras

Tweet Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven. För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Regeringen bedömer också …Läs vidare på […]

Continue Reading

ITHU träffas på Sunet-dagarna 16-17 oktober

Frågor som vi kommer att behandla är samarbeten, informationssäkerhet, integrationer och stöd och utbildning. Missa inte stafettdialog om ”ny teknik för ny pedagogik”. Tid: 16 oktober kl 10:45. Plats: KTH, Stockholm. Anmälan senast 9 oktober. Höstens Sunetdagar – program och anmälan här! <iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagar-hosten-2017/embed/#?secret=xhyVqqVf2h" data-secret="xhyVqqVf2h" width="600" height="338" title="”Höstens Sunetdagar …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Höger sidfot