Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

Tweet En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet. Utredaren ska bl.a. …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Innovating Pedagogy 2017

Tweet Denna serie rapporter utforskar nya former av undervisning, lärande och bedömning för en interaktiv värld, för att vägleda lärare och beslutsfattare för produktiv innovation. Trenderna de förespråkar är Spaced learning Learners making science Open textbooksNavigating post-truth societiesIntergroup empathyImmersive learningStudent-led analyticsBig-data inquiryLearning with internal valuesHumanistic knowledge-building communities. Den här sjätte rapporten, …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Ny rapport om nuläget för online lärande 2017

Tweet I utdrag från rapporten framgår att de nya kursdeltagarna som studerar nätbaserat representerar en större demografisk mångfald än tidigare traditionella åldersgrupper. Utbildare kan med den nya teknikens hjälp erbjuda ett brett utbud av läromiljöer som kan varieras , kategoriseras och marknadsföras. För att öka studentframgång bör framtidens skolor och utbildare …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Nytt europeiskt ramverk om digital kompetens för utbildare

Tweet DigCompEdu Är ett europeiskt ramverk om digital kompetens för utbildare. I och med att lärarutbildningarna står inför snabbt förändrade krav från omvärlden krävs det att utbildare har en bredare uppsättning kompetenser än tidigare. Det gäller både att kunna behärska digitala enheter själva och även att hjälpa eleverna bli digitalt kompetenta. Det ökar kompetenskraven …Läs […]

Continue Reading

Virtual Teacher Tool Box – VTT-BOX Ett Erasmus+ Projekt

Tweet EU projektet (Erasmus+), Virtual Teacher Tool Box, (VTT-BOX), har nu lanserat sin hemsida med en blog. Resultat kommer att kunna bli tillgängliga under 2018/2019. SVERD (SADE), Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning är partner, med särskilt ansvar för kvalitetsutveckling, utvärdering och spridning i form av deltagande på konferenser och publicering Hemsidan kan Du …Läs vidare på […]

Continue Reading

Technological Innovations in Blended Learning – TIBL, ett Erasmus+ projekt

Tweet EU projektet (Erasmus+), Technological Innovations in Blended Learning (TIBL), har nu lanserat sin hemsida med en blog. Resultat kommer att kunna bli tillgängliga under 2018/2019. SVERD (SADE), Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning är partner, med särskilt ansvar för kvalitetsutveckling, utvärdering och spridning i form av deltagande på konferenser och publicering Hemsidan kan …Läs vidare på […]

Continue Reading

Digital upplevelse för studenter

Stor studie under 2018 Hur upplever studenter lärmiljöns digitala inramning? Vilka förväntningar har studenter på digital miljö? Två viktiga frågor som ditt lärosäte kan få svar på genom att delta i en undersökning som den brittiska organisationen JISC genomför under nästa vår. Här finns information om hur ni kan anmäla er …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Kvalitetssäkring av forskning och utbildning – UKÄ

Tweet Äntligen får Sverige ett sammanhållet system för kvalitetssäkring där utbildning och forskning hänger samman, skriver Anders Söderholm och Karin Järplid-Linde på UKÄ om sitt nya regeringsuppdrag. Det innebär en kraftfull markering av att utbildning och forskning hänger samman. Läs hela artikeln här …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, forskning, kvalitetssäkring, UKÄ, utbildning

Continue Reading

Ramverk för utbildares digitala kompetens

Tweet EU Kommissionen har lanserat ett ramverk för utbildares digitala kompetens. Ramverket är tänkt att spridas inom samtliga utbildningsområden i Europa, från K-12 till högre utbildning. Ramverket bygger på tidigare ramverk om ”Digital Citizens”. JRC Joint Research Center, European Commission ”The DigCompEdu framework is directed towards educators at all levels of …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Nätbaserat lärande på Högskolan i Gävle v 47

Tweet Högskolan i Gävle anordnar konferens om ”Nätbaserat lärande” vecka 47 tis. 21/11 -fre 24/11 • NÄTBASERAD VECKA • VECKA 47 Projekt Nätbaserat lärande skapar möjligheter för Högskolan i Gävle att omdefiniera vad studier och utbildning kan vara. Projektet arbetar med att skapa och utveckla interaktiva miljöer på Högskolan i Gävle …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Fria Webinar-EDEN Special Interest Group om Technology Enabled Learning (TEL) och kvalitetsutveckling

Tweet WEBINARS hosted by EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) focusing on Quality Enhancement (QE) EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) focusing on Quality Enhancement (QE) was launched during the EDEN Annual Conference where a series of workshops were given on the themes …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

NU2018

Tweet NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Höger sidfot