KI först i Sverige med att erbjuda MOOC (Massive Open Online Courses)

Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare hösten 2014. https://www.edx.org/course-list/kix/allsubjects/allcourses KIExploRx: Explore Statistics with R Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, edx, ki, […]

Continue Reading

Kvalitetssäkring av kursträffar

I det EU-finansierade projektet EUKCEM med partners från Italien, Tyskland, Spanien, Skottland, Rumänien, Sverige och Portugal har det vidtagits åtgärder för att bidra till kvalitetssäkring i samband med kursträffar och mobilitetsprojekt i Europa. För att se till att mobilitetsdeltagare, både ungdomar och vuxna, har en positiv erfarenhet utomlands, behövs tydliga rutiner …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

OER MOOC

Lär Dig mer om OER genom OER MOOCen Från Central Institute of Educational Technology and Commonwealth of Learning (COL) och med Ramesh Sharma (Indien) ”Teach Smarter with Open Educational Resources” Registrerera Dig här OER Open Educational Resources benämns oftast på svenska som …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, col central Institute of Educational Technology, […]

Continue Reading

Boka in SVERDs Höstkonferens tor. 23 okt i Stockholm

”Lärande i förändring” Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm.(T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan)Tid kl 10.00-15.00 Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , ( ej medlemmar 800 kr ) Program 09.30 Kaffe 10.00 ”Om Högskolans kursutbud, MOOC och Examina” Lars Haikola förre Universitetskansler och nu utredare 10.45 ”Om Yrkeshög-skolans utmaningar inför 2020″ …Läs vidare […]

Continue Reading

Nya verktyg från EU projekt för att förutsäga läranderesultat

Tre olika kategorier av verktyg för att förutsäga den studerandes framgång i sitt lärande presenteras av EU projektet Criton. Nedanstående summativa artikel presenterar tre olika lösnings strategier / verktyg för att bättre förutsäga inlärning utfall / resultat i lärandet. 1. Analys av kompetens beroenden 2. Analys av status av nyckelkompetenser 3. Analys av tidigare inlärningsbeteende […]

Continue Reading

Rapport från konferensen EDEN Zagreb 2014

Av Dr Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet, V Ordförande SVERD, EDEN Fellow 2014, Styrelseledamot EDEN-NAP och EFQUEL EDEN, The European Distance and E-learning Network höll sin årliga konferens i Zagreb i Kroatien den 10-13 juli 2014. Årets tema var e-lärande på arbetsplatsen och hur informations – och kommunikationsteknologi (IKT) kan bidra …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

SVERDnytt nr 2. 2014

SVERDnytt nr. 2- 2014 Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. EDEN Zagreb 2014 Rapport 3. EU Project 4. Nominera kandidater till Boldic Award – 201<a target=_blank title="4. Nominera kandidater till Boldic Award 2014" …Läs vidare på källans webbplats. Category: Artikel

Continue Reading

Ordförande har ordet

SVERDnytt nr 2-2014 Det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress http://nytt.sverd.se Det har varit bra uppmärksamhet för MOOCs och Flipped Classroom och nya former för lärande under våren 2014,. Som omslagsbilden antyder sker det mer i Norge inom flexibelt lärande än i Sverige detta år, Vår syster och bror organisation NADE …Läs vidare […]

Continue Reading

4. Nominera kandidater till Boldic Award 2014

Nomineringsperioden för Boldic Award är 1 mars till 15 september 2014. Nominera via www.boldic.org Boldic Award delas ut inom de Nordiska och Baltiska länderna till personer , projekt eller organisationer som utvecklar nya verktyg och metoder inom distansutbildning och flexibelt lärande. Det sker med stöd från Nordplus.http://www.nordplusonline.org/ SVERD är koordinator för Boldic …Läs vidare på […]

Continue Reading

Distansstudier öppnar dörrar för fler

I http://www.op.se/ Debatt skriver Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (C) att: … fler lärosäten borde erbjuda undervisning på distans med hjälp av modern teknik. Därför, och för att göra distansundervisning tillgänglig i hela landet, föreslår vi och Centerpartiet nu att det borde skapas ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning. Ett …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Ny studie om framtidens vuxenutbildning

Framtidens vuxenutbildning Konsultföretaget Kairos Future har i samarbetet med vuxenutbildnings organisationen ViS (Vuxenutbuldning i Samverkan) tagit fram en studie om framtidens utmaningar för vuxenutbildning, Vuxenutbildning i framtiden. Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Ny teknik och möjlig användning i lärprocessen

Den internationellt erkända NMC Horizon Report serien och regionala NMC Technology Outlooks är en del av NMC Horizon Project. Det är en omfattande forskning som startade 2002 med inriktning att försöka identifiera och beskriva viktiga utbildningstrender, viktiga utmaningar och hur ny teknik kan få en stor effekt under den kommande fem …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Höger sidfot