Archive | SVERD

SVERDnytt nr 1 -2015

Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, kl. 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet […]

Continue Reading

Inbjudan till ITHU webinar

Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet Alastair […]

Continue Reading

NMC lanserar THE 2015 NMC TECHNOLOGY OUTLOOK FOR SCANDINAVIAN SCHOOLS

The New Media Consortium (NMC), det norska centret för IKT i utbildning, det svenska Skolverket (Skolverket) och Myndigheten för IT och lärande i Danmark (Styrelsen för det og Læring), lanserar 2015 NMC Technology Outlook för skandinaviska skolor. Denna skandinaviska upplaga beskriver fynd från NMC Horizon Project, ett …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Var femte ny YH utbildning använder distansmetoder

Andel distansutbildningar 20 procent av det totala antalet nya studerandeplatser inom yrkeshögskolan kommer att genomföras på utbildningar som bedrivs på distans. Störst antal studerandeplatser med distansupplägg finns inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Data/IT samt Ekonomi, administration och försäljning. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Nya regler för utbildning på distans

I propositionen Möjligheter till fjärrundervisning lämnar regeringen förslag till bestämmelser för fjärrundervisning, en form av distansundervisning, till riksdagen. Syftet är bl.a. att förbättra möjligheten till en god utbildning även när det saknas en behörig lärare i ämnet eller kursen på elevens skola eller när antalet elever inte är tillräckligt för att …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Upprop om att främja öppna lärresurser och flexibelt lärande vid ICDE – UNESCO Policy Forum Bali 2014

Världsorganisationen ICDE:s ledare har vid ett möte på Bali i november 2014 skrivit ett gemensamt upprop om att främja öppna digitala lärresurser och flexibelt lärande för 21:a århundradets utbildningssamhällen. ” För att öka jämlikhet, minska ungdomsarbetslöshet och stödja nationers utveckling behövs ett nytt åtagande för att öppna utbildning, teknik, …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

Sociala medier och härskartekniker

Ny bok om Sociala medier och härskartekniker av : Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg (tillika styrelseledamot i SVERD), Studentlitteratur (2014). En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att …Läs vidare på […]

Continue Reading

Scandinavian MOOCs Conferenence June 2015

Den 11-12 juni 2015 arangerar svenska lärosäten en internationell konferens om MOOCs i Skandinavien. Konferensen äger rum på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Chalmers tekniska universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar Swedish Institute of Computer Science (SICS). Läs mer …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Expanderande lärmiljöer tema på EDEN konfererens i Barcelona 9-12 juni 2015

EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat ”Expanderande lärmiljöer” . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder …Läs vidare på […]

Continue Reading

Modersmålsundervisning på distans

I fyra år har Ådalsskolan i Kramfors undervisat modersmål på distans och därmed brutit mot skollagen. Men det kan bli en lagändring nästa år berättar Gustav Fridolin (MP) för TT. – Det känns fantastiskt roligt om politikerna kan ändra i lagen, säger rektorn Mikael Wiklund. http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/skola-bryter-mot-lagen För fyra år sedan fanns det …Läs vidare på […]

Continue Reading

Diskussion om decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande vid Sverds höstkonferens

Vid SVERDs höstkonferense ”Lärande i utveckling” p åFolkuniversitetet i Stockholm diskuterades decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande vid Sverds höstkonferens. Vid frågan om det behövs ett samlat nationellt centra för distansutbildning och online lärande menade Lars Haikola att det snarare behövs reurser uti i de olika Universiteten och högskolorna för att …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

5. Nominerade till Boldic Award 2014

Nominerade projekt för BOLDIC AWARD 2014 1 English Language for Mechanical Engineers Lithuania http://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=625(login vgtuguest same pw) 2 eDidaktikum proposal Estonia http://www.edidaktikum.ee 3 Elearning for driver training_proposal Estonia http://www.teooria.ee 4_Learning games and virtual environments Finland http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/engl 5 Innobank_Finlandhttp://www.innopankki.fi 6. Systech_learning_Finlandhttp://www.systechlearning.fi 7. E_train_proposal_Denmark_www.nolco.net E-train: basics of e-learning for managers in adult education 8 Norwegian Digital …Läs […]

Continue Reading

Höger sidfot