Archive | SVERD

Expanderande lärmiljöer tema på EDEN 2015

EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat ”Expanderande lärmiljöer” . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder …Läs vidare på […]

Continue Reading

Nomineringsperiod för Boldic Award 2015 har öppnat !

Du kan nominera en person, ett projekt eller en organisation. Nomineringen startar 15 mars och slutar 15 september 2015. Direkt länk till nominering här Kortfattat kan sägas om Boldic Award (project) läs mer här ”- Purpose of the project The general purpose of “Boldic – open learning resources online” project is …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Utbildningssektorn startar initiativ kring digitalisering i högre utbildning RAU – Rektorsakademien Utveckling AB

EdTech Sweden är ett initiativ som samlar högskolor, statlig utbildningsanordnare, en forskningsstiftelse inom näringslivet, utbildningsföretag, intresseorganisationer inom högre utbildning och Edtechföretag. Syftet med initiativet är att sätta behovet av en strategi och vision nationellt på kartan. Något branschen har saknat de senaste tio åren. – ”Det händer för lite i Sverige …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Bidrag till kartläggning av OER Öppna lärresurser

Call for OER Stories We invite you to share your OER story with the community and tell others about your OER activities! These could be OER projects or initiatives, Open Educational Practices like someone generating OER or teaching with OER, the development of guidelines & institutional policies on OER, new insights …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Expanderande lärmiljöer-Tema på EDEN 9-11 juni 2015

EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat ”Expanderande lärmiljöer” . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder …Läs vidare på […]

Continue Reading

Nyreglerad fjärrundervisning föreslås utredas vidare

Regeringen har tagit beslut om fjärrundervisning i skolan. Riksdagen har antagit regeringens förslag om ändring i skollagen för att möjliggöra fjärrundervisning i skolan. Fjärrundervisning är därmed reglerad i lag för första gången . Riksdagen tillkännagav också att regeringen bör utvärdera hur lagändringen påverkar huvudmännens benägenhet att anställa behöriga lärare och följa upp …Läs vidare på […]

Continue Reading

Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning

Hej och välkomna till vårt webbinarium där vi vill berätta och samtala med er om Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat […]

Continue Reading

Regeringen ger uppdrag om att analysera öppen nätbaserad utbildning

Fenomenet med nätbaserade kurser som öppnas för allmänheten, populärt kallat MOOC:s (Massive Open Online Course), har nyligen nått Sverige. Regeringen har i dag beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning. Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s kan rymmas inom ramen för den svenska …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

LANG OER

Öppna lärresurser (OER) är internationellt ett växande område. Fler och fler lärare och skolledare använder gratis utbildningsmaterial som delas och återanvändas för undervisning, inlärning och andra ändamål. Hur kan öppna utbildningsresurser berika din undervisning och lärande praktiken? Var hittar du OER på ditt språk? Vill du veta hur man arbetar …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Digitalisering, främjande och framtid En utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser

Digitaliseringskommissionen arbetar mot det it-politiska målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I år är kommissionens sista verksamhetsår och vi har därför inlett ett arbete med att utreda hur främjande av digitaliseringen kan drivas på nationell nivå framöver. Digitaliseringskommissionen har tillsammans med ett konsultföretag utarbetat en …Läs vidare på […]

Continue Reading

Höger sidfot