Archive | SVERD

Eden Special Interest Group on Technology Enabled Learning (Tel) and Quality Enhancement

Tweet EDEN lanserade i samband med EDEN Annual Conference 2107 Jönköping University, SE 13-16 juni 2017 sin nya Special Interest Group (SIG) om Technology Enabled Learning (TEL) och kvalitetsutveckling (quality enhancement QE)). Gruppen SIG TEL QE leds av SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson. En webbplats för SIG TEL QE lanserades …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Regeringen beslutar om nationell digitaliserings- strategi för skolväsendet

Tweet Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Diarienummer: U2017/04119/S Se länk här …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

ICDEs Word Conferens om Online Learning, Toronto, SVERDs Ordförande Ulf Sandstöm och V Ordförande Ebba Ossiannilsson

Tweet SVERDs Ordförande Ulf Sandström och V Ordförande Ebba Ossiannilsson på ICDEs Word Conferens om Online Learning, Toronto, Kanada16-19 oktober 2017 Läs mer om konferensen och programmet här SVERD deltar i flera av ICDE Kommitter ICDE Operational Network BOLDIC ICDE Focus Points on Quality ICDE …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, icde, ICDE ON […]

Continue Reading

Sverige behöver gå från ord till handling när det gäller digital transformation

Tweet SVERD och REK har tillsammans skrivit en debattartikel i CS Computer Sweden En nationell digitaliseringsstrategi är inte tillräckligt. Det krävs en kraftsamling på bred front, och vi vill bidra med vår kompetens för att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, skriver företrädare för Riksorganisationen för …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

ICDE 27th World Conference on Online Learning

Tweet International Council for Open and Distance Education (ICDE) startar idag sin globala 3 dagars konferens i Toronto med 1 400 delegater från 67 olika länder. Temat är Teaching in a Digital Age — Re-thinking Teaching & Learning. SVERD samarbetar med ICDE när det gäller nätverket ICDE ON Boldic<a target=_blank href="https://www.icde.org/icde-operational-network#sthash.YTBv8xMY.dpbs" …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

SVERDs Höstkonferens fokuserade på digitalisering och flexibelt lärande

Tweet Utbildningsutvecklare från hela landet samlades under den 13 oktober på Saturnus konferens i Stockholm för att lyssna på talare från Almega, Vinnova, SKL , TCO och Högskolan i Gävle och att diskutera aktuella frågor om digitalisering och flexibelt lärande. Aktuella frågor var , om digitalisering är valbar, vad innovation …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Efter avslutad Yrkeshögskoleutbildning har 91% ett arbete efter 1 år

Tweet På konferensen Högskola Yrkeshögskola på N:a Latin i Stockholm den 11 okt anordnad av SUHF och MYH berättade Gd Thomas Person vid MYH att efter avslutad Yrkeshögskoleutbildning har 91% ett arbete efter 1 år. Många ser YH som en arbetsmarknadsutbildning utan att tänka på att yrkeshögskolan har antagning och är …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Ny ledamot i Sverd styrelsen

Tweet Lars Göran Karlsson som arbetar med kvalitetsutveckling på Folkhögskolornas Service Organisation FSO går in på rektor Lars Forsmark Västerås folkhögskolas mandat i SVERD styrelsen. Se länk https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/fso/kontakta-oss/personal/ Vi hälsar Lars Göran varmt välkommen till SVERD styrelsen och han axlar den viktiga rollen att representera Folkbildningen i SVERD styrelsen. SVERD …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige 5-6 december 2017

Tweet DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Internationaliseirng genom Collaborative Online International Learning (COIL)

Tweet Jon Rubin, grundare av SUNY Center for Collaborative Online International Learning (The COIL Center) och Konsult för COIL-interested universities hävdar att distansutbildning och online utbildning idag enbart är envägs kommunikation. Dvs det är kurser som erbjuds från ett lärosäte och med det lärosätes akademiker och professorer. Han säger att: ”Today, …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH

Tweet Den 1 oktober får KTH en ny ledningsfunktion. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering, en helt nyinrättad tjänst. Uppdraget handlar om både KTH:s interna arbete och roll i samhällets digitaliseringsprocess. Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, gillar ordet digitalisering. Just för att det är sådant brett begrepp. Det är precis …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Höger sidfot