Archive | SVERD

Sökbar databas för konferenser

Tweet En värdefull databas först söka internationella konferenser inom ”Education and Technology Conferences” har utvecklats från Contact North, Canada Se länk här ”You can now search the 38th edition of the Educational Technology and Related Education Conferences by Contact North using the following features: Sort the directory by date, …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

Fem bra utbildningsverktyg 2018

Tweet Här finns tips på fem bra utbildningsverktyg som Richard Byrne på bloggsidan http://freetech4teachers.com rekommenderar lärare att pröva under 2018. Det finns videos på hans bloggsida med förklaringar till de olika utbildningsverktygen och en lista med handledningsvideor för de rekommenderade verktygen. How to Use Flippity’s Google …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Lärares populäraste appar

Tweet Läs om en samling av användbara appar som är sammanställda utifrån användares interaktion, direkta feedback och tidigare recensioner. Samlingen är speciellt användbar för lärare som är nya inom den pedagogiska ”app-kulturen” och letar efter några tillförlitliga appar att prova i klassen. Man har ordnat dessa appar i fyra huvudkategorier: Appar för …Läs vidare på […]

Continue Reading

Lärarnas löner visar skillnaderna mellan kön, ålder och geografiskt läge

Tweet Lärarnas Riksförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån grundskollärarlönerna ( Källa SKL). Genomgången visar bland annat. Av de 30 kommunerna i topp, ligger 26 i Stockholms län. Högst snittlön har de kommunala grundskolelärarna i Stockholm, Nacka och Huddinge. Lägst snittlön har grundskolelärarna i Malå och Vansbro. Trots närheten till Göteborg, och ett flertal kommuner på […]

Continue Reading

Regeringen halverar antalet nationella prov

Tweet Antalet nationella prov i gymnasiet ska halveras nästa år, det har regeringen beslutat. De inledande proven tas bort i matte, svenska och engelska. På det här sättet vill man minska stressen för eleverna och belastningen på lärarna. I dag har man sex obligatoriska prov …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Malmö Universitet

Tweet Den 1 januari 2018 omvandlas Malmö högskola till Malmö universitet. I en tid då polariseringen ökar och populismen breder ut sig är forskningsbaserad kunskap viktigare än någonsin. Som universitet stärks lärosätets forskning. Det innebär att Malmö universitet kan bidra med ytterligare kunskap. Ny kunskap som kan motverka populism och …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Kartläggning och analys av distansutbildning

Tweet Registreringar på programkurser på distans ökar. Distansstudier är vanligare bland kvinnor och personer som har lågutbildade föräldrar. De som väljer att studera på distans är ofta äldre än campusstudenterna. – Det här visar vilken viktig funktion distansutbildningar fyller för att kunna erbjuda ett livslångt lärande oberoende av var du är …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Linnéuniversitetet först i Sverige med digitala examensbevis

Tweet Linnéuniversitetet har med framgång utfärdat de första digitala examensbevisen. Digitala bevis är en tanke som funnits länge, men först i och med nya Ladok i samband med e-bevarandesystem och e-signeringshantering, kunde de tekniska lösningarna komma på plats. De nya examensbevisen är digitala och verifieras med e-signatur. Den digitala hanteringen effektiviserar …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

Tweet En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet. Utredaren ska bl.a. …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Innovating Pedagogy 2017

Tweet Denna serie rapporter utforskar nya former av undervisning, lärande och bedömning för en interaktiv värld, för att vägleda lärare och beslutsfattare för produktiv innovation. Trenderna de förespråkar är Spaced learning Learners making science Open textbooksNavigating post-truth societiesIntergroup empathyImmersive learningStudent-led analyticsBig-data inquiryLearning with internal valuesHumanistic knowledge-building communities. Den här sjätte rapporten, …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Ny rapport om nuläget för online lärande 2017

Tweet I utdrag från rapporten framgår att de nya kursdeltagarna som studerar nätbaserat representerar en större demografisk mångfald än tidigare traditionella åldersgrupper. Utbildare kan med den nya teknikens hjälp erbjuda ett brett utbud av läromiljöer som kan varieras , kategoriseras och marknadsföras. För att öka studentframgång bör framtidens skolor och utbildare …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Nytt europeiskt ramverk om digital kompetens för utbildare

Tweet DigCompEdu Är ett europeiskt ramverk om digital kompetens för utbildare. I och med att lärarutbildningarna står inför snabbt förändrade krav från omvärlden krävs det att utbildare har en bredare uppsättning kompetenser än tidigare. Det gäller både att kunna behärska digitala enheter själva och även att hjälpa eleverna bli digitalt kompetenta. Det ökar kompetenskraven …Läs […]

Continue Reading

Höger sidfot