Archive | SVERD

Kvalitetssäkring av forskning och utbildning – UKÄ

Tweet Äntligen får Sverige ett sammanhållet system för kvalitetssäkring där utbildning och forskning hänger samman, skriver Anders Söderholm och Karin Järplid-Linde på UKÄ om sitt nya regeringsuppdrag. Det innebär en kraftfull markering av att utbildning och forskning hänger samman. Läs hela artikeln här …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, forskning, kvalitetssäkring, UKÄ, utbildning

Continue Reading

Ramverk för utbildares digitala kompetens

Tweet EU Kommissionen har lanserat ett ramverk för utbildares digitala kompetens. Ramverket är tänkt att spridas inom samtliga utbildningsområden i Europa, från K-12 till högre utbildning. Ramverket bygger på tidigare ramverk om ”Digital Citizens”. JRC Joint Research Center, European Commission ”The DigCompEdu framework is directed towards educators at all levels of …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Nätbaserat lärande på Högskolan i Gävle v 47

Tweet Högskolan i Gävle anordnar konferens om ”Nätbaserat lärande” vecka 47 tis. 21/11 -fre 24/11 • NÄTBASERAD VECKA • VECKA 47 Projekt Nätbaserat lärande skapar möjligheter för Högskolan i Gävle att omdefiniera vad studier och utbildning kan vara. Projektet arbetar med att skapa och utveckla interaktiva miljöer på Högskolan i Gävle …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Fria Webinar-EDEN Special Interest Group om Technology Enabled Learning (TEL) och kvalitetsutveckling

Tweet WEBINARS hosted by EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) focusing on Quality Enhancement (QE) EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) focusing on Quality Enhancement (QE) was launched during the EDEN Annual Conference where a series of workshops were given on the themes …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

NU2018

Tweet NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Forskarskola-Digitala teknologier i utbildning – GRADE, VR Medel

Tweet Vetenskapsrådet har beviljat 12 miljoner för Forskarskola-Digitala teknologier i utbildning – GRADE. Umeå universitet är värduniversitet och samordnare för projektet. Övriga deltgande lärosäten är KTH, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Högskolan Väst. Pengarna ska användas till att utveckla en ny forskarskola, där doktorander och handledare samlas från de …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Tretton röster om skolans digitalisering

Tweet Den 9 oktober fattade regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska främja lärande och kunskapsutveckling och göra det möjligt för alla elever att utveckla en adekvat digital kompetens. Skolhuvudmän, skolledare och pedagoger i skolan har en röd tråd att följa – men är det tillräckligt …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Nu finns 600 fria online kurser tillgängliga från 200 olika universitet

Tweet Under de senaste tre månaderna har över 200 universitet tillsammans erbjudit 600 online kurser fritt tillgängligt. Följ nedanstående länk för att se listan över vilka kurser som erbjuds. De är kategoriserade efter följande ämnen: Datavetenskap, matematik, programmering, datavetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, utbildning och undervisning, hälsa och medicin, företag, personlig utveckling, …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Virtuellt lärande på distans – En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande

Tweet Ny avhandling av Charlotta Hilli Åbo Akademi har publicerats. Avhandlingens syfte är att få en djupare förståelse av gymnasiestuderandes erfarenheter av lärande i en virtuell lärmiljö. Virtuella lärmiljöer definieras som interaktiva, kollaborativa och kommunikativa digitala miljöer. Avhandlingens övergripande problemformulering är att urskilja den mening informanterna ger lärande. Ser informanterna lärpotential i den virtuella lärmiljön […]

Continue Reading

315 miljoner för fler yrkesutbildningar

Tweet Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 315 miljoner kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Avsikten är att hela beloppet ska läggas på de utbildningar som är dyra för kommunerna att …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

2017 European Distance Learning Week, EDEN

Tweet Organized by EDEN – European Distance and E-Learning Network 6-10 November, 2017 As in previous years, EDEN will be hosting European Distance Learning Week (EDLW) in cooperation with the United States Distance Learning Association (USDLA), which will be holding its National Distance Learning Week (NDLW) in parallel with the EDEN …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

ICDE världskonferens Toronto, Kanada

Tweet Läs Tony Bates reflektioner och hela hans blog posthär ICDEs världskonferens i siffror 1,300+ Faculty & Instructors, Practitioners, Experts, Instructional Technology and Media Professionals, Training Providers, Researchers, Consultants, Start-Ups, Policy Makers, Academic Decision-Makers and Educational Technology Industry Leaders 150+ Plenaries, Practical Workshops, Interactive Panels, Hands-On Demonstrations, Academic Paper Presentations, and …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Höger sidfot