Archive | SVERD

2nd OER World Congress 18-20 september Ljubljana, Slovenien

Tweet The second World OER Congress was held in Ljubljana 18-20 September 2017, organized by UNESCO and the Slovenian Ministry of Education, Science and Sport in close collaboration with the Commonwealth of Learning, Creative Commons, the Slovenian National Commission for UNESCO and the UNESCO Chair …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, action plan, ministerial […]

Continue Reading

GLOBAL OER SURVEY

Tweet En global forskningsstudie genomförs nu av Professor Insung Jung, Japan och hennes medarbetare ” It is about faculty’s OER uses in their teaching and will take about 5 – 10 min. You can distribute this survey to those who are working in different academic areas. Deadline is Sept. 30th …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Nya digitaliseringsmyndigheten efterlängtad

Tweet Sverige har de senaste åren halkat bakåt i EU-kommissionens ranking över ländernas digitala utveckling. Orsaken är till stor del att utvecklingen inom offentlig sektor går långsamt. I Danmark finns sedan flera år Digitaliseringsstyrelsen, som starkt har bidragit till att dansk offentlig sektor kommit betydligt längre än i Sverige. Ur regeringens …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Kompetens och digitaliseringens möjligheter, Digitaliseringsrådet, Regeringskansliet 26 september 2017

Tweet Regeringskansliet, Digitalsieringsrådet kallar till seminarium i Stockholm 26 september 2017 vilket även webbsänds. Var: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70 När: 26 september, 8:30 – 10:30 <span …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, digital kompetens, digitaliseirngsrådet, livslångt lärande

Continue Reading

2nd World Open Educational Resources Congress which will take place in Ljubljana, Slovenia, on 18 – 20 September 2017

Tweet Den andra värlskongressen om OER hålls i Ljubljana, Slovenien, 18-20 september 2017. År 2017 är ”THE YEAR OF OPEN”. Konferenser och event hålls runt om i världen under hela året med tema OPEN, så även SVERDS Höstkonferens den 13 oktober 2017 Världskongressen om OER är år 2017 dels för …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Nationella proven ska digitaliseras

Tweet Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven. För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Regeringen bedömer också …Läs vidare på […]

Continue Reading

Kunskapslyftet med 18 000 platser till nästa år

Tweet Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Man vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven på personer som står utanför arbetsmarknaden. Totalt handlar det om en satsning på 4,3 miljarder kronor till nästa år. Den största delen handlar om att Kunskapslyftet, …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

International Council for Open and Distance Education (ICDE) lanserar sin nya blogg

Tweet International Council for Open and Distance Education (ICDE), den ledande globala organisationen inom online, open och flexibel utbildning, lanserade denna veckan (7 september 2017) a ny blog som är tillgänglig på flera språk. SVERD är medlemmar i ICDE och ansvarar för det regionala nätverket ICDE_ Operational …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, blog, […]

Continue Reading

5000 extra platser till folkhögskolan nästa år

Tweet Regeringen presenterade den 5 september en satsning på fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. För landets folkhögskolor innebär det 5000 platser under 2018. Regeringen bygger ut kunskapslyftet med 18 000 fler platser redan nästa år. Det gäller folkhögskolan, yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen och samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen samt utbildning inom samhällsbyggnad och …Läs vidare på […]

Continue Reading

Lärcentra för livslångt lärande i hela landet

Tweet Hela landet ska leva. Då krävs att infrastruktur för att lära och utbilda sig också finns i hela landet. Därför satsar regeringen i budgetpropositionen för 2018 på lärcentrum. Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt behövs …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Regeringen satsar stort på yrkeshögskolan

Tweet Regeringens satsning i budgetpropositionen 2018 på yrkeshögskolan är den största utbyggnaden sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Fullt utbyggd omfattar satsningen totalt 920 miljoner kronor vilket motsvarar 14 000 platser inom yrkeshögskolan 2022. Läs hela inlägget <a target=_blank href="http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/regeringen-satsar-stort-pa-yrkeshogskolan" …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Höger sidfot