Archive | ITHU

Webbinar Digitala examinationsformer

Måndag 16 mars, 2015, 15.00 – 16.00 Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet. Webbinariet hålls på svenska. Kostnadsfritt. Föranmälan krävs Flera lärosäten utvecklar nu olika examinationsformer med hjälp av IT-stöd. Pappersbaserade salstentor är en …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Ladok3

Under 2017 kommer det befintliga Ladok att bytas ut mot Ladok3 ute på lärosätena och det är hög tid att börja arbeta med anpassning av sin studentportal inför övergången. Här hittar du Ladok3-projektets information om Studenttjänster och -gränssnitt i Ladok3. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Digital tentamen – projekt inom SUNET Inkubator 2016

Samverkan via SUNET Inkubator om Digital Tentamen, nationellt projekt. Vårt första möte med referensgruppen sker i jan, 2015. Målet: Att under 2015, skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen. Bakgrund: Många lärosäten är i startgroparna med att införa …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

Bemanning ITHU monter

På länken nedan kan du fylla i dina uppgifter för bemanning i ITHUs monter. http://goo.gl/forms/cRLtIaeZBv …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Välkommen till ITHUs höstinternat

Vi träffas i Humlab på Umeå universitet. http://www.humlab.umu.se/sv/om-oss/hitta-till-oss/ Varmt välkomna //Styrgruppen ITHU …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Kopieringsavtal

Det kopieringsavtal som svenska universitet har hanteras av Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Detta avtal reglerar hur vi får använda och dela utdrag ur exempelvis kurslitteratur i undervisningen. Sedan 2014 medger avtalet med Bonus Copyright Access att åhörarkopior och kompendier som innehåller avtalsenligt kopierat innehåll får delas även …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

Valberedningen

En valberedning utsågs 19/11 och deras uppgift är att ge förslag på nya medlemmar i styrgruppen då några mandat går ut. Valberedningen består av: Anna Frederiksen, Högskolan i Halmstad (sammankallande) Anna.Frederiksen@hh.se Mikael Bodell, Chalmers mikael.bodell@chalmers.se Kajsa Larsson, Försvarshögskolan anna-karin.larsson@fhs.se Skicka gärna förslag på kandidater till ovanstående. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Brev till rektorer vid högskolor/universitet

Under vecka 44 2013 skickade ITHU ut ett brev till samtliga rektorer vid Sveriges högskolor och universitet. Nedan finns länk till brevet som pdf. Brev till rektorer från ITHU …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Höger sidfot