Archive | ITHU

Kopieringsavtal

Det kopieringsavtal som svenska universitet har hanteras av Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Detta avtal reglerar hur vi får använda och dela utdrag ur exempelvis kurslitteratur i undervisningen. Sedan 2014 medger avtalet med Bonus Copyright Access att åhörarkopior och kompendier som innehåller avtalsenligt kopierat innehåll får delas även …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

Valberedningen

En valberedning utsågs 19/11 och deras uppgift är att ge förslag på nya medlemmar i styrgruppen då några mandat går ut. Valberedningen består av: Anna Frederiksen, Högskolan i Halmstad (sammankallande) Anna.Frederiksen@hh.se Mikael Bodell, Chalmers mikael.bodell@chalmers.se Kajsa Larsson, Försvarshögskolan anna-karin.larsson@fhs.se Skicka gärna förslag på kandidater till ovanstående. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Brev till rektorer vid högskolor/universitet

Under vecka 44 2013 skickade ITHU ut ett brev till samtliga rektorer vid Sveriges högskolor och universitet. Nedan finns länk till brevet som pdf. Brev till rektorer från ITHU …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

Continue Reading

Höger sidfot