Yngre studenter hoppar oftare av högskoleutbildningar

De som börjar högskolan direkt efter gymnasiet hoppar oftare av sina utbildningar än de som väntar några år. Män slutar i högre grad än kvinnor. Det visar Universitetskanslerämbetets rapport ”Tidiga avhopp från högskolan”. Överraskande nog spelar social bakgrund mindre roll för de som blivit antagna på högre studier. Avhoppen …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized, tidiga avhopp, UKÄ

Höger sidfot