Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet.

Utredaren ska bl.a. …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized

Höger sidfot