Innovating Pedagogy 2017

Denna serie rapporter utforskar nya former av undervisning, lärande och bedömning för en interaktiv värld, för att vägleda lärare och beslutsfattare för produktiv innovation. Trenderna de förespråkar är

Spaced learning
Learners making science
Open textbooks
Navigating post-truth societies
Intergroup empathy
Immersive learning
Student-led analytics
Big-data inquiry
Learning with internal values
Humanistic knowledge-building communities.

Den här sjätte rapporten, …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized, innovative pedagogy2017

Höger sidfot