Tretton röster om skolans digitalisering

Den 9 oktober fattade regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska främja lärande och kunskapsutveckling och göra det möjligt för alla elever att utveckla en adekvat digital kompetens. Skolhuvudmän, skolledare och pedagoger i skolan har en röd tråd att följa – men är det tillräckligt …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized, digital kompetens, nationell strategi, rise

Höger sidfot