Ramverk för utbildares digitala kompetens

EU Kommissionen har lanserat ett ramverk för utbildares digitala kompetens. Ramverket är tänkt att spridas inom samtliga utbildningsområden i Europa, från K-12 till högre utbildning. Ramverket bygger på tidigare ramverk om ”Digital Citizens”.

JRC Joint Research Center, European Commission

The DigCompEdu framework is directed towards educators at all levels of …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized, digital kompetens, EU, jrc, ramverk

Höger sidfot