Sverige behöver gå från ord till handling när det gäller digital transformation

SVERD och REK har tillsammans skrivit en debattartikel i CS Computer Sweden

En nationell digitaliseringsstrategi är inte tillräckligt. Det krävs en kraftsamling på bred front, och vi vill bidra med vår kompetens för att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, skriver företrädare för Riksorganisationen för …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized, Digitalisering, regereingen computer science, REK, SVERD

Höger sidfot