SVERDs Höstkonferens fokuserade på digitalisering och flexibelt lärande

Utbildningsutvecklare från hela landet samlades under den 13 oktober på Saturnus konferens i Stockholm för att lyssna på talare från Almega, Vinnova, SKL , TCO och Högskolan i Gävle och att diskutera aktuella frågor om digitalisering och flexibelt lärande.

Aktuella frågor var , om digitalisering är valbar, vad innovation …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized

Höger sidfot