ICDEs Word Conferens om Online Learning, Toronto, SVERDs Ordförande Ulf Sandstöm och V Ordförande Ebba Ossiannilsson

SVERDs Ordförande Ulf Sandström och V Ordförande Ebba Ossiannilsson på ICDEs Word Conferens om Online Learning, Toronto, Kanada16-19 oktober 2017
Läs mer om konferensen och programmet här

SVERD deltar i flera av ICDE Kommitter

ICDE Operational Network BOLDIC

ICDE Focus Points on Quality

ICDE …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized, icde, ICDE ON Focal points of quality, ICDE world conf, OER Advocacy committee

Höger sidfot