Mer flexibel vuxenutbildning behövs

Detta diskuteras på Vuxenutbildning i samverkan (VIS) seminarium om yrkesutbildningens roll i välfärd och tillväxt.

Mer flexibel vuxenutbildning efterfrågas av företagarna. Ulrica Gleisner YH förbundet nämner behovet av kyltekniker där behovet är 800 nya kyltekniker som konkurrerar om 60 platser.

Diskussion om nationell upphandling av yrkesutbildning visar att det kan vara …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized

Höger sidfot