Reglerna kring Komvux ska ses över

Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ses över. I utredaren Roger Mörtviks uppdrag ingår att se över om komvuxlärarna får den kompetensutveckling de behöver.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström pekar särskilt på vikten av att få en ökad genomströmning i vuxenutbildningen.
– Där kan faktorer som lärares kompetens i vuxenpedagogik och …Läs vidare på källans webbplats.

Category: Uncategorized

Höger sidfot