Upprop om att främja öppna lärresurser och flexibelt lärande vid ICDE – UNESCO Policy Forum Bali 2014

  Världsorganisationen ICDE:s ledare har vid ett möte på Bali i november 2014 skrivit ett gemensamt upprop om att främja öppna digitala lärresurser och flexibelt lärande för 21:a århundradets utbildningssamhällen. ” För att öka jämlikhet, minska ungdomsarbetslöshet och stödja nationers utveckling behövs ett nytt åtagande för att öppna utbildning, teknik, …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Sociala medier och härskartekniker

  Ny bok om Sociala medier och härskartekniker av : Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg (tillika styrelseledamot i SVERD), Studentlitteratur (2014). En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Scandinavian MOOCs Conferenence June 2015

  Den 11-12 juni 2015 arangerar svenska lärosäten en internationell konferens om MOOCs i Skandinavien. Konferensen äger rum på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Chalmers tekniska universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar Swedish Institute of Computer Science (SICS). Läs mer …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Expanderande lärmiljöer tema på EDEN konfererens i Barcelona 9-12 juni 2015

  EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat ”Expanderande lärmiljöer” . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Legala handboken – ny guide om juridiken kring nätbaserat lärande

  Vem äger egentligen lärarens utbildningsmaterial? Vem ansvarar för det som publiceras på lärosätets servrar? Vad gäller när lärare använder sociala medier i undervisningen? Möt experterna bakom webbtjänsten www.legalahandboken.se Måndagen den 1 december klockan 14:00- 15:00 Ta chansen att få svar på dina frågor direkt i vårt 12.e seminarium. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Senaste, […]

  Continue Reading

  Modersmålsundervisning på distans

  I fyra år har Ådalsskolan i Kramfors undervisat modersmål på distans och därmed brutit mot skollagen. Men det kan bli en lagändring nästa år berättar Gustav Fridolin (MP) för TT. – Det känns fantastiskt roligt om politikerna kan ändra i lagen, säger rektorn Mikael Wiklund. http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/skola-bryter-mot-lagen För fyra år sedan fanns det …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Diskussion om decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande vid Sverds höstkonferens

  Vid SVERDs höstkonferense ”Lärande i utveckling” p åFolkuniversitetet i Stockholm diskuterades decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande vid Sverds höstkonferens. Vid frågan om det behövs ett samlat nationellt centra för distansutbildning och online lärande menade Lars Haikola att det snarare behövs reurser uti i de olika Universiteten och högskolorna för att …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  5. Nominerade till Boldic Award 2014

  Nominerade projekt för BOLDIC AWARD 2014 1 English Language for Mechanical Engineers Lithuania http://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=625(login vgtuguest same pw) 2 eDidaktikum proposal Estonia http://www.edidaktikum.ee 3 Elearning for driver training_proposal Estonia http://www.teooria.ee 4_Learning games and virtual environments Finland http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/engl 5 Innobank_Finlandhttp://www.innopankki.fi 6. Systech_learning_Finlandhttp://www.systechlearning.fi 7. E_train_proposal_Denmark_www.nolco.net E-train: basics of e-learning for managers in adult education 8 Norwegian Digital …Läs […]

  Continue Reading

  4 Folkbildningens flexibla lärande

  Britten Månsson-Wallin gen sekr Folkbildningsrådet Digitaliseringen innebär ett ökat behov av folkbildning Vad innebär digitaliseringen av samhället för folkbildningsarbetet och för demokratin? Det är en av frågorna som ställs i dokumentet Folbildningens Vägval och Viljahttp://www.folkbildning.se/Folkbildning/vagval–vilja/ Dagens utveckling mot professionalisering, specialisering och fragmentisering kan skapa vilsenhet hos många. Det finns ett ökat behov …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  3. YH Myndigheten inför 2020

  Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat hundratals distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Tonvikten ligger på hälso och sjukvård, ekonomi och försäljning och teknik och tillverkning. När SVERD ringer upp Johan Blom avdelningschef Utbildningsavdelningen på Yrkeshögskolemyndigheten och frågar om de just nu gör en satsning på distansutbildningar – är svaret att YH myndigheten bedömer helheten och …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  2. Högskolans kursutbud, MOOC och examina

  Lars Haikola Gd UniversitetskanslersämbetetUniversitet och högskolor i Sverige ansvarar själva för vilka utbildningar lärosätet ska erbjuda och hur de ska läggas upp. Detta är i grunden en bra princip, men det finns behov av att se över utbildningsutbudet på nationell nivå för att få en sammanhållen bild skriver regeringen. Man ska …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Ordförande har ordet

  Välkommen till SVERDnytt nr 3-2014 det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress nytt.sverd.se Sverds höstkonferens ”Lärande i förändring” äger rum den 23 Oktober i Stockholm. Inbjuden är utredare och Gd Lars Haikola Universitetskanslersämbetet. Han har fått regeringens uppdrag att utreda Högskolans kursutbud. Vi ställde frågan – Vad vill ni berätta om på …Läs […]

  Continue Reading

  Höger sidfot