Internet of the things. En guide till sakernas internet

  Tweet Med Internet of things står vi framför nätets största utvidgning någonsin. Värmepannor, dörrlås, bilar, svarvar, drönare, tandborstar, hunddörrar, parkeringsplatser, kontaktlinser – det finns synbarligen ingen gräns för Internet of Things ambitioner. Varje dag ansluts över 5 miljoner nya saker till internet. Om fem år beräknas 24 miljarder ting blivit …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Critical thinking and technology – an EDEN NAP Webinar

  Tweet December 7, 15:30-16:30 CET in the https://eden-online.adobeconnect.com/conference/ Adobe Connect room. Don’t miss this opportunity and register to the event here. What is the webinar about and why should you participate? There are social and cultural reasons which draw attention to critical thinking skills, meant as essential drivers of creativity and …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Innovating Pedagogy 2016 Open University, UK

  Tweet Rapporten från OUUK 2016 är ute nu om innovative pedagogy 2016 Läs hela rapporten här De tema som presenteras är: Productive failure Design thinking Formative analytics Learning through social media Teachback Learning through video games Learning for the future <a target=_blank …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, innovating pedagogy, OU, trends

  Continue Reading

  Den högre utbildningens roll i en digital tid – ny temarapport

  Tweet I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin fjärde och sista temarapport Den högre utbildningens roll i en digital tid. Rapporten fokuserar på universitets- och högskoleväsendet och de möjligheter och utmaningar som följer av digitaliseringen. I rapporten presenteras ett manifest i syfte att driva fram en ändrad inställning till digitaliseringen hos universitet- och …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Nu finns ett gratis digitalt examinationssystem för lärare

  Tweet Behöver du ett system för digitala prov ? Tack vare ett forskningsprojekt finansierat av VINNOVA finns nu ett kostnadsfritt digitalt examinationssystem för landets lärare. Dugga, som medverkat i regeringens utredning om digitala examinationer, bjuder nu in landets lärare att medverka i ett nationellt forskningsprojekt. Även om systemet Dugga är färdigt slutar inte …Läs vidare […]

  Continue Reading

  Online Educa Berlin 2016

  Tweet Den stora konferensen Online Educa Berlin startar ikväll den 29e november (30nov-2 december). Konferensen är en av de största i sitt slag i Europa, men samlar också en bred internationell publik. Följ konferensen på streaming och i sociala medier som twitter #oeb16 och Facebook tex. Temat för årets konferens är …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  eMOOCs konferens i Madrid i maj 2017

  Tweet Konferensen eMOOCs 2017 hålls i Madrid (Universidad Carlos III de Madrid), 22-26 maj. MOOC-utvecklingen går fortfarande framåt, i synnerhet i Europa, med många innovativa lösningar för att öka interaktivitetsnivån och skapa mer engagemang i kurserna. eMOOCs är europas största mötesplats för alla som utvecklar öppna nätbaserade kurser och samlar …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Inventering av digitala strategier

  CC0 Public domain on Pixabay Allt fler svenska lärosäten tar fram strategier för digitalisering och användning av digitala medier i utbildning. Under oktober 2016 frågade vi ITHU-medlemmar om sitt lärosätes digitala strategi och här följer länkar till de strategier som är offentliga. Alla lärosäten har IT-strategidokument som berör till viss del …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  5. EDEN Budapest juni 2016

  Tweet Bild 1 EDEN 2017 hålls i av Jönköping University , Jönköping Sverige Bild 2. Edens nya ordförande Airina Volungeviciene Wytautas Magnus University Kaunas Lithuania Edens årliga konferens i Budapest and tillika dess 25 års jubileum, samt EDEN Research workshop Årets tema var Re-Imagining learning environments . Konferensen hölls i Budapest, …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  SVERDnytt 2-2016

  Tweet Utges av Svenska riksorganisationen för distansutbildning ( SVERD) Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. Utbildning i hela landet – hela livet 3. Estland i topp 4. Digital kompetens 5 Eden Budapest 6. Erasmus + 7. SVERDs Årsmöte 17/3 – 2017 8. EdTech Sweden 2016. 9. SVERDs Höstkonferens 14 oktober på Saturnus konferens10. ICDE ON […]

  Continue Reading

  Ordförande har ordet okt-2016

  Tweet Välkomna till SVERDnytt nr 2-2016 det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. http://nytt.sverd.se Det blev en snabb förändring av kunskapslyftsminister i och med att Aida Hadzialic tog ”time out” och ersattes av Anna Ekström som rekryterades från Skolverket. Anna Ekström menar att alltför för många elever ej klarar skolan med …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  2. Utbildning i hela landet – hela livet

  Tweet Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson (s),minister för högre utbildning och forskning och Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, skriver i en debattartikel, i Vestmanlands Läns Tidning, 25 augusti 2016 att: Utbildning ger människor kunskap – och kunskap ger i sin tur människor frihet och makt. Utan tillgång till utbildning i en region blir det …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Höger sidfot