Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen

  Tweet Ökat engagemang och intresse för skolarbetet hos eleverna är positiva effekter av användningen av digitala verktyg. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Webinar ”Dalawux- Flexibelt Lärande” torsdag 16 juni kl. 15.00

  Tweet Lena Eriksson, projektledare för Dalawux- flexibelt lärande och utvärderare Torbjörn Skarin håller ett öppet webinar om projektet klockan 15.00-16.00 torsdag den 16 juni . ”DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0” är ett projekt finansierat av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Projektägare är DalaWux genom Malung-Sälens Kommun. Syftet med projektet är att göra …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Webinar 26 maj om ”SciPro” ett IT-stöd för vetenskpliga processer

  Tweet SciPro – Vetenskaplig process – är ett IT-stöd för förvaltning och kontroll av avhandlingar på kandidat-, master- och doktorandutbildningsnivåer . Den kan hantera avhandlingar vid hela universitetet, som uppfyller administratörernas , handledarnas och elevernas behov under hela den vetenskapliga processen från början till slut. Henrik Hansson docent vid Stockholms universitet, …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

  Tweet SVERD svarar på Regeringens remiss, Näringsdepartementet om Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen, N 2012:04 Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  SVERD med på EDEN konferensen 2016 i Budapest

  Tweet EDEN konferensen 14-17 juni i Budapest närmar sig och kommer att bli en mycket speciell konferens och en milstolpe i föreningens historia. European distance and e-learning network (EDEN) firar 25-årsjubileum och flera viktiga initiativ förbereds. Den bakomliggande tanken till programinnehållet är att fira arvet av know-how och …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  09-10 juni ”MOOCs in Scandinavia” på Chalmers i Göteborg

  Tweet Välkommen till andra MOOCs i Skandinavien, en och en halv dagars konferens den 9-10 juni med dialogen om status för mooc-kurser i Skandinavien i fokus. Ett ökande antal nordiska universitet bedriver MOOCs med löfte och hoppas kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet till alla, överallt . Efter hype för några …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Webbkonferenser är bra verktyg för att att uppnå organisatorisk samverkan

  Tweet Användningen av webbkonferenser ökar och främst då inom verksamheter som är geografiskt spridda skriver Teachonline i Canada. I dagens webbkonferenser finns det inbyggt flera kommunikationsverktyg i en enda integrerad applikation. Man kombinerar video, ljud och grafiska kommunikationskanaler för att förbättra produktiviteten. Fokus är att i realtid …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Ny guide om undervisningskvalitet från Norges Universitet

  Tweet Kvalitetsguiden är en helt ny skrift på norska för digital kompetens och undervisningskvalitet. Guiden har utvecklats av Norges Universitet och experter för kvalitet i IT-stödd utbildning. Guiden beskriver tre olika nivåer Guiden använder tre olika nivåer i samband med den högre utbildningen; makronivå som beskriver nationella myndigheter, mesonivån, beskriver institutioner samt …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Informationsdag om nya Ladok

  Preliminär agenda Under informationsdagen tas bland annat följande punkter upp: Rapport från stämman Kungliga musikhögskolan och Malmö högskola berättar om arbetet som tidigt lärosäte Version I som ska produktionssättas på Malmö högskola: vad innehåller den, vad kommer därefter? Produktionssättning av nya Ladok – tidsplaner, aktiviteter, förberedelser Status för externa integrationer …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  ITHUS höstinternat

  ITUS Höstinternat kommer att hållas i samband med Sunet-dagarna i Borås 10-13 oktober. Internatets slutgiltiga datum kommer att presenterar här senare men det mest troliga är att det blir lunch till lunch 10/10 -11/10, så boka in dessa datum i din kalender …Läs vidare på källans webbplats. Category: Internat

  Continue Reading

  Flexikon – guide till flexibla metoder och digitalt lärande

  Tweet Intresset för flexibelt lärande och nya spännande pedagogiska utmaningar är större än någonsin. På webbplatsen Flexikon hittar den nyfikne både konkreta verktyg och inspiration kring hur nya pedagogiska möjligheter kan berika undervisning och digitalt lärande. I studiecirklar och på folkhögskolor runt om i hela Sverige blir internet, …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Nätverksmöte

  Nätverksmöte den 3 maj Alla är som vanligt varmt välkomna till mötet, som äger rum kl 15-16, i connect.sunet.se/ithu …Läs vidare på källans webbplats. Category: Nätverksmöten

  Continue Reading

  Höger sidfot