Utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

  Tweet Regeringen vill utöka rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Enligt förslaget ska det nuvarande kravet på att den sökande måste ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att ha rätt till sådana studier tas bort. I stället vill man införa en allmän rätt till komvux på …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Utbildning för alla – inte bara i storstan

  Tweet DEBATT. Utbildning ger människor kunskap – och kunskap ger i sin tur människor frihet och makt. Utan tillgång till utbildning i en region blir det svårt för den att utvecklas. Den svenska modellen bygger därför på goda möjligheter för människor att utbilda sig – oavsett inkomst, bakgrund eller var …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  NU2016 i Malmö 15-17 juni

  ITHU medverkade vid NU2016. Många av nätverkets medlemmar turades om att bevaka informationsdisken och svara på frågor om ITHU. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Lärosäten ska utbilda forskare till lärare

  Tweet Regeringen har i dag beslutat vilka universitet som får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att utbilda fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik. – Sverige ska vara en ledande kunskapsnation där ingen elev lämnas …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Drygt 14 000 nyanlända får onlinekurser i svenska

  Tweet Universitet, skolor och organisationer i Sverige tilldelas totalt 14 675 licenser för språkkurser online som riktar sig till nyanlända. Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor delar ut licenserna, som ska ge bland annat asylsökande möjlighet att lära sig svenska. Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa har EU-kommissionen …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  SVERD och NITUS seminarium Almedalen 2016

  Tweet Under tisdagen den 5 juli genomförde SVERD och NITUS ett seminarium med tema ”Nya vägar för att klara kompetensutvecklingen i hela landet”. Se video från paneldebatten. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Ylva Johansson om satsning på framtidens vuxenutbildning och arbetsmarknad Almedalen 2016

  Tweet https://youtu.be/5AcNCM-LyRk Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett men styrningen otydlig. Vad vill politiken med vuxenutbildningen – och vad säger de som arbetar i praktiken? För att lyfta vuxenutbildningens möjligheter och söka svaret på frågan vad våra politiker vill med vuxenutbildningen egentligen, arrangerar organisationen Vuxenutbildning […]

  Continue Reading

  Fjärrundervisning tillåts i vissa ämnen

  Tweet Under flera år har flera organisationer som SKL och SVERD drivit på för att ändra lagen till vad som många uppfattar som självklart – att elever ska ha rätt till fjärrundervisning när skolan inte har en behörig lärare i ämnet. Undervisningen eller studiehandledningen sker då med hjälp av digitala …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Malmö högskola blir universitet 2018

  Tweet Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, meddelar idag att regeringen påbörjar arbetet för att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari 2018. Malmö högskola har stor betydelse för Malmö och Skåneregionen. Den är landets största högskola med över 12 000 helårsstudenter och större externa forskningsintäkter än …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Välkommen till EDENs årliga konferens som 2017 arrangeras av Jönköping University, 13-16 juni 2017!

  Tweet EDEN-konferensen är mötesplatsen för dig som är forskare eller yrkesverksam inom e-lärande och distansundervisning. Här kan du utbyta kunskaper och erfarenheter med kollegor från hela världen. EDEN är ett europeiskt nätverk för e-lärande och distansundervisning. EDEN syftar till att dela och fördjupa kunskap och förståelse för hur ny teknik och …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Airina Volungeviciene was elected at the General Assembly to the new President of EDEN

  Tweet Airina Volungeviciene as new President of EDEN from 15th June 2016 .Airina’s election is based on her commitment and continuing valuable support to the activities of EDEN further the professional and leadership experience and qualities she has been presenting. She is currently the Director of Innovative Studies Institute, Vytautas Magnus …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Höger sidfot