Diskussion om decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande vid Sverds höstkonferens

  Vid SVERDs höstkonferense ”Lärande i utveckling” p åFolkuniversitetet i Stockholm diskuterades decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande vid Sverds höstkonferens. Vid frågan om det behövs ett samlat nationellt centra för distansutbildning och online lärande menade Lars Haikola att det snarare behövs reurser uti i de olika Universiteten och högskolorna för att …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  5. Nominerade till Boldic Award 2014

  Nominerade projekt för BOLDIC AWARD 2014 1 English Language for Mechanical Engineers Lithuania http://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=625(login vgtuguest same pw) 2 eDidaktikum proposal Estonia http://www.edidaktikum.ee 3 Elearning for driver training_proposal Estonia http://www.teooria.ee 4_Learning games and virtual environments Finland http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/engl 5 Innobank_Finlandhttp://www.innopankki.fi 6. Systech_learning_Finlandhttp://www.systechlearning.fi 7. E_train_proposal_Denmark_www.nolco.net E-train: basics of e-learning for managers in adult education 8 Norwegian Digital …Läs […]

  Continue Reading

  4 Folkbildningens flexibla lärande

  Britten Månsson-Wallin gen sekr Folkbildningsrådet Digitaliseringen innebär ett ökat behov av folkbildning Vad innebär digitaliseringen av samhället för folkbildningsarbetet och för demokratin? Det är en av frågorna som ställs i dokumentet Folbildningens Vägval och Viljahttp://www.folkbildning.se/Folkbildning/vagval–vilja/ Dagens utveckling mot professionalisering, specialisering och fragmentisering kan skapa vilsenhet hos många. Det finns ett ökat behov …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  3. YH Myndigheten inför 2020

  Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat hundratals distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Tonvikten ligger på hälso och sjukvård, ekonomi och försäljning och teknik och tillverkning. När SVERD ringer upp Johan Blom avdelningschef Utbildningsavdelningen på Yrkeshögskolemyndigheten och frågar om de just nu gör en satsning på distansutbildningar – är svaret att YH myndigheten bedömer helheten och …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  2. Högskolans kursutbud, MOOC och examina

  Lars Haikola Gd UniversitetskanslersämbetetUniversitet och högskolor i Sverige ansvarar själva för vilka utbildningar lärosätet ska erbjuda och hur de ska läggas upp. Detta är i grunden en bra princip, men det finns behov av att se över utbildningsutbudet på nationell nivå för att få en sammanhållen bild skriver regeringen. Man ska …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Ordförande har ordet

  Välkommen till SVERDnytt nr 3-2014 det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress nytt.sverd.se Sverds höstkonferens ”Lärande i förändring” äger rum den 23 Oktober i Stockholm. Inbjuden är utredare och Gd Lars Haikola Universitetskanslersämbetet. Han har fått regeringens uppdrag att utreda Högskolans kursutbud. Vi ställde frågan – Vad vill ni berätta om på …Läs […]

  Continue Reading

  SVERDnytt nr 3. 2014

  nr 3 2014 Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. Högskolans kursutbud, MOOC och examina Lars Haikola UKÄ 3. YH-myndigheten inför 2020 Johan Blom YH 4. Folkbildningens flexibla lärande Britten Månsson Wallin Folkbildningsrådet 5. Nominerade till Boldic Award 2014 6.Legala handboken 7. Om Sverd 8.Reflektion SVERD fyller 30 år. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Artikel

  Continue Reading

  Bemanning ITHU monter

  På länken nedan kan du fylla i dina uppgifter för bemanning i ITHUs monter. http://goo.gl/forms/cRLtIaeZBv …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

  Continue Reading

  Välkommen till ITHUs höstinternat

  Vi träffas i Humlab på Umeå universitet. http://www.humlab.umu.se/sv/om-oss/hitta-till-oss/ Varmt välkomna //Styrgruppen ITHU …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

  Continue Reading

  Den irreversibla dynamiken i MOOCs tränger på

  http://urbantimes.co/2014/09/moocs-china-education/ Den irreversibla dynamiken i MOOCs tränger på i alla nivåer i Kinas utbildningssystem. Det ger studenterna stor frihet att välja kurser och få tillgång de bästa pedagogiska resurser på hemmaplan och utomlands. I och med MOOCs sker en brytningstid som radikalt förändrar människors sätt att inhämta kunskaper. Universitets väggar sänks ner och …Läs vidare […]

  Continue Reading

  KI först i Sverige med att erbjuda MOOC (Massive Open Online Courses)

  Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare hösten 2014. https://www.edx.org/course-list/kix/allsubjects/allcourses KIExploRx: Explore Statistics with R Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, edx, ki, […]

  Continue Reading

  Höger sidfot