SVERDnytt nr 1 -2015

  Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, kl. 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet […]

  Continue Reading

  Inbjudan till ITHU webinar

  Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet Alastair […]

  Continue Reading

  NMC lanserar THE 2015 NMC TECHNOLOGY OUTLOOK FOR SCANDINAVIAN SCHOOLS

  The New Media Consortium (NMC), det norska centret för IKT i utbildning, det svenska Skolverket (Skolverket) och Myndigheten för IT och lärande i Danmark (Styrelsen för det og Læring), lanserar 2015 NMC Technology Outlook för skandinaviska skolor. Denna skandinaviska upplaga beskriver fynd från NMC Horizon Project, ett …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Var femte ny YH utbildning använder distansmetoder

  Andel distansutbildningar 20 procent av det totala antalet nya studerandeplatser inom yrkeshögskolan kommer att genomföras på utbildningar som bedrivs på distans. Störst antal studerandeplatser med distansupplägg finns inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Data/IT samt Ekonomi, administration och försäljning. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Nya regler för utbildning på distans

  I propositionen Möjligheter till fjärrundervisning lämnar regeringen förslag till bestämmelser för fjärrundervisning, en form av distansundervisning, till riksdagen. Syftet är bl.a. att förbättra möjligheten till en god utbildning även när det saknas en behörig lärare i ämnet eller kursen på elevens skola eller när antalet elever inte är tillräckligt för att …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Ladok3

  Under 2017 kommer det befintliga Ladok att bytas ut mot Ladok3 ute på lärosätena och det är hög tid att börja arbeta med anpassning av sin studentportal inför övergången. Här hittar du Ladok3-projektets information om Studenttjänster och -gränssnitt i Ladok3. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

  Continue Reading

  Digital tentamen – projekt inom SUNET Inkubator 2016

  Samverkan via SUNET Inkubator om Digital Tentamen, nationellt projekt. Vårt första möte med referensgruppen sker i jan, 2015. Målet: Att under 2015, skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen. Bakgrund: Många lärosäten är i startgroparna med att införa …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Upprop om att främja öppna lärresurser och flexibelt lärande vid ICDE – UNESCO Policy Forum Bali 2014

  Världsorganisationen ICDE:s ledare har vid ett möte på Bali i november 2014 skrivit ett gemensamt upprop om att främja öppna digitala lärresurser och flexibelt lärande för 21:a århundradets utbildningssamhällen. ” För att öka jämlikhet, minska ungdomsarbetslöshet och stödja nationers utveckling behövs ett nytt åtagande för att öppna utbildning, teknik, …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Sociala medier och härskartekniker

  Ny bok om Sociala medier och härskartekniker av : Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg (tillika styrelseledamot i SVERD), Studentlitteratur (2014). En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Scandinavian MOOCs Conferenence June 2015

  Den 11-12 juni 2015 arangerar svenska lärosäten en internationell konferens om MOOCs i Skandinavien. Konferensen äger rum på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Chalmers tekniska universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar Swedish Institute of Computer Science (SICS). Läs mer …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Expanderande lärmiljöer tema på EDEN konfererens i Barcelona 9-12 juni 2015

  EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat ”Expanderande lärmiljöer” . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Legala handboken – ny guide om juridiken kring nätbaserat lärande

  Vem äger egentligen lärarens utbildningsmaterial? Vem ansvarar för det som publiceras på lärosätets servrar? Vad gäller när lärare använder sociala medier i undervisningen? Möt experterna bakom webbtjänsten www.legalahandboken.se Måndagen den 1 december klockan 14:00- 15:00 Ta chansen att få svar på dina frågor direkt i vårt 12.e seminarium. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Senaste, […]

  Continue Reading

  Höger sidfot