Ramverk för digital kompetens

  Tweet I juni 2016 publicerade Europa kommissionen (JRC (Joint Research Center) referensmodellen för Digital kompetens för medborgare i Europa. Ramverket bygger på DigComp 2.0 – Phase 1. It consists of a revision of the descriptors and the vocabulary used (see below). More informaiton is available in the report called <a target=_blank …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Utnyttja MOOC-kurserna

  Tweet Utnyttja MOOC-kurserna skriver UKÄ. Öppna kostnadsfria nätbaserade kurser, så kallade MOOC-kurser, är ett flexibelt sätt att erbjuda utbildning till flyktingar. UKÄ har nyligen föreslagit till regeringen att universitet och högskolor ska få tillåtelse att ge MOOC-kurser som en särskild utbildningsform och att svenska staten ska avsätta pengar för dessa kurser …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Webinar virtual mobility, 29 sep

  When : Thursday 29 September 2016 15.00-16.00 CET Where : Online via Adobe Connect. The link to the webinar room will be sent to all registered participants one day before the event.Register here . What is virtual mobility? For most people in higher education mobility means …Läs vidare på källans webbplats. Category: Webinars

  Continue Reading

  Det Padagogiska hjulet blir nu översatt till svenska

  Tweet The Padagogy Wheel by Allan Carrington, see more below, is already translated into 21 languages, and are planned to be translated to even some more. One of them is Swedish and it will be translated by Dr Ebba Ossiannilsson, the V President of the Swedish Association fr Distance …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  EU projektet COMMIT

  Tweet Det treåriga EU Projektet COMMIT har just avslutats (juli 2016). Projektet genomfördes av EUCEN (European University Continuing Education Network) (number 539519-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS-ESIN). Syftet var att: ” The objective of this project was to develop a set of self-assessment tools for universities to increase commitment to the social dimension, support strategies to …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Digital språkutveckling för nyanlända

  Tweet Vill du diskutera digital språkutveckling för nyanlända med REK? Välkommen till seminariet i Stockholm den 2 september, arrangerat av Riksorganisationen för e-kompetens (REK). Samtal om strategiskt samtal om en snabbare väg in i Sverige, med språkets hjälp! Riksorganisationen för e-kompetens/REK bjuder in dig till en diskussion och ett samtal om hur man …Läs vidare […]

  Continue Reading

  Opening up Education. A Support Framework for Higher Education Institutions

  Tweet En ny rapport från JRC (Europeiska Unione JRC Joint Research Centre) Öppen utbildning: Stöd för högre utbildning . De föreslår en modell med 10 omriden, varav fyra är transversella ch de andra sex är generella. De fyra transversella dimensionerna är: Ledarskpa, strategi, Teknologi och Kvalitet. De sex generella …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  European guidelines for validating non-formal and informal learning-CEDEFOP

  Tweet Rapporten om ”The European guidelines for validating non-formal and informal learning” är skriven för individer och organisationer som ansvarar för initiering, utveckling, implementering och utförande av validering av icke formellt och informellt lärande. Ambitionen för dessa riktlinjer från CEDEFOP är att klargöra förhållandena för implementering och peka på några kritiska …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  ”2016 ska vara yrkesutbildningarnas år”

  Tweet Högskolebehörighet inom alla yrkesprogram, tidigare yrkesvägledning och större möjlighet till omkvalificering. Det är några av de åtgärder gymnasie -och kunskapsministern Aida Hadzialic (S) vill vidta efter DN:s artikel om vilka yrken det kommer råda brist på i framtiden. – Högskolebehörighet ska ingå i alla yrkesprogram. En av anledningarna …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  Tweet De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter. Det föreslår tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson i en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden. Rapporten poängterar att det i dag görs …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  1st dTransform Digital Leadership School, Barcelona Spanien 14-18 november 2016

  Tweet The 1st D-TRANSFORM Leadership School will take place in Barcelona, 14-18 November 2016 at Universitat Oberta de Catalunya The 1st D-TRANSFORM leadership school will be a unique opportunity to update leaders and senior managers in European higher education institutions with knowledge, skills and attitudes which they need to have …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Höger sidfot