Sverd har med två föredrag på EDEN konf i Barcelona

  Programmet för EDEN konferensen 2015 i Barcelona är nu klart och SVERD anordnar två föredrag på konferensen dels om det Nordiska och Baltiska nätverksarbetet BOLDIC inom nätbaserat lärande som pågått sedan 2005 och dels om det nya ICDE On nätverket för Norden och Baltikum som SVERD ansvarar för. I år rymmer …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Den första globala översikten över kvalitetsmodeller inom online och öppen utbildning

  Quality models in online and open education: State of the art and recommendations This study carried out on behalf of the International Council for Open and Distance Education (ICDE) is for: institutional leaders responsible for quality in online, open and flexible higher education faculty wanting to have an overview of …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Innehåll SVERDnytt nr 1 maj 2015

  Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. ICDE ON Nätverk med de Nordiska och baltiska ländernaEbba Ossiannilsson3. Kvalitet inom kommunal distansutbildning.Skolinspektionen 4. VIS Vuxenutbildning i samverkan. Ebba Ossiannilsson 5 Fjärrundervisning i skolan 6.Ny i styrelsen 7. SVERDs Höstkonferens Program SVERDS Höstkonferens”Öppna upp utbildning ” 22/10 – 2015på KK-stiftelsen Mäster Samuelsgatan 60 Stockholm …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  1. Ordförande har ordet

  Välkommen till SVERDnytt nr 1-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress nytt.sverd.se Sverds har blivit utsedd till ICDE ON vilket innebär att vara nätverkspartner för samarbetet inom flexibelt lärande med de Nordiska och Baltiska länderna. ICDE står för International Council for Open and Distance Education och tanken är att …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  2. ICDE ON nätverk med Sverd

  Gard Titlestad gen sekr ICDEICDE, the International Council for Open and Distance Education utlyste ett öppet call för regioner i värden att bli Operational Networks (ICDE ON). SVERD ansökte och fick förtroendet, tillsammans med ett par andra regioner, t.ex. Contact North i Canada. Syfte och mål: ICDE anger i sin aktivitetsplan …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  3. Kvalitet inom kommunal distans-utbildning

  Det blir allt viktigare med en utbildning på gymnasienivå eller högre för att få arbete. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Skolinspektionen har granskat kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå i 18 kommuner. Granskningen visar att utbildningen behöver utvecklas inom flera områden. Enligt skollagen ska vuxenutbildningen stödja och stimulera …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  4. VIS vuxenutbildningskonferens 2015

  AidaHadzialic Kunskapslyftsminister”Lärande på vuxnas ViS”Den 13-14 april 2015 hölls ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) vuxenutbildningskonferens i Linköping. Konferensen samlade 550 deltagare från hela Sverige och flera utbildningsaktörer inom vuxenutbildning var representerade. Vis betonar i inledningen till årets konferens att :VUXNA HAR LIVSERFARENHET, vana vid eget ansvar och andra tidsprioriteringar än ungdomar. …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  5. Fjärrundervisning i skolan

  Riksdagen har antagit regeringens förslag om ändring i skollagen för att möjliggöra fjärrundervisning i skolan. Fjärrundervisning är därmed reglerad i lag för första gången .Riksdagen tillkännagav också att regeringen bör utvärdera hur lagändringen påverkar huvudmännens benägenhet att anställa behöriga lärare och följa upp en försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla ämnen. …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  6. Ny i styrelsen

  Maria Lingaas Utbildningsledare Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Meny SP Food and Bioscience, Besöksadress: Frans Perssons väg 6, Göteborg Telefon: 0511-670 22 E-post: maria.lingaas@slu.se http://www.slu.se …Läs vidare på källans webbplats. Category: Artikel

  Continue Reading

  7. SVERD Höstkonferens 22/10 -2015 i Stockholm

  ”Öppna upp utbildning” Plats: KK-stiftelsen Mäster Samuelsgatan 60 Stockholm. (T-bana, T-centralen, utgång Sergels torg )Tid kl 10.00-16.00 Inbjudan_SVERD_Höstkonf_ to_22_okt_2015 Sthlm Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , ( ej medlemmar 800 kr ) Program 09.30 Kaffe 10.00 ”Utredning om högre nätbaserad utbildning” Marie Kahlroth UKÄ 10.45 ” Kvalitet inom distansutbildningen …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Svensk högskola lider av systemfel

  Det behövs en ny skoldebatt! Hör här: Jag vet en skola som får betalt för att godkänna studenter. Jag vet en skola där en del ämnen får tio gånger så hög ersättning som andra. Jag vet en skola där undervisningen inte följer vetenskapliga rön och där lärare belönas för …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Ny rapport om studieframgång i distansutbildningen

  Vilka sorters support behöver dagens distansstudenter? Hur skapar vi bättre gemenskap och gruppdynamik på nätet? Dessa frågor tas upp i en ny rapport, Student success in open, distance and e-learning, av Professor Alan Tait (Open University, UK) för ICDE (International Council for Open and Distance Education). Rapporten visar resultat …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Höger sidfot