För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

  Tweet Regeringen presenterar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Swednet/ITHU konferens i Karlskrona 11-12 maj

  Det har varit fantastiska dagar i Karlskrona. Spännande diskussioner i alla hörn, bra årsmöten och givande personliga möten! ITHU:s egen duo Maria och Markus genomförde ett välorganiserat World Café där Swednet och ITHU fick chansen att känna varandra på pulsen. Under årsmötet avhandlades utveckling av samverkansformer och Markus presenterade en …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Antonella Poce, från Italien University Roma III, är vald till ny Chair för EDEN NAP Steering Committee

  Tweet SVERD, som är medlem i EDEN och med flera medlemmar i EDEN NAP gratulerar Antonella och önskar henne och EDEN NAP all lycka. Samtidigt tackar vi avgående Chair Steve Wheeler för hans otroliga engagemang under många år, förvisso kommer han att vara aktiv i EDEN NAP även framöver, vilket …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Årsmöteshandlingar 2017

  (Bild: Raya Sharbain CC BY-SA 4.0) Omröstningar och demokratiska processer innebär i vissa länder att fingret doppas i bläck. Under ITHU:s möte vid konferensen i Karlskrona kommer dock votering och rösträkning att göras utan detta inslag. Dagordning för ITHU:s årsmöte, verksamhetsberättelse, eknomisk berättelse och verksamhetsplan finns …Läs vidare på källans webbplats. Category: Årsmöte, konferens, 2017, […]

  Continue Reading

  Anders Söderholm ny GD på UKÄ

  Tweet Regeringen har beslutat att tillsätta Anders Söderholm som generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Anders Söderholm tillträder den 1 augusti 2017. Regeringens beslut att tillsätta Anders Sjöholm presenterades av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff idag 27 april. – UKÄ är just nu inne i stort arbete med …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  The Swedish Association for Distance Education

  Tweet The Swedish Association for Distance Education has launched a new English webpage, this is the link Please aslo note that The Swedish Association for Open and Distance Learning (SADE) will host a pre-conference jointly with EDEN 2017 Pre conference, 13-16 June, the theme is DIGITAL TRANSFORMATION AND DIVERSITY IN …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Jönköping University är värd för EDEN2017 med tema DIVERSITY MATTERS

  Tweet Ylva Lindberg, värd och koordinator för Jönköping University, för EDEN2017, Sverige hälsar välkommen till EDEN2017 i Jönköping 13-16 juni 2017. Ladda ner Ylva Lindbergs välkomstbrev här European Distance and E-learning Network håller sin 26e årliga konferens vid Jönköping University. EDEN har över 1200 internationella medlemmar och arbetar för utveckling av öppen …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Anmälan till SVERDs förkonferens inför EDEN 2017 är öppen

  Tweet Kom till Jönköping tisdag den 13 juni och deltag på SVERDs Förkonferens ”Digital transformation and diversity in Swedish Context ” inför EDEN 2017. Evenemanget genomförs på engelska och anmälan är nu öppen. Program till förkonferensen kan laddas ner nedan. Deltagande i förkonferensen är ej avgiftsbelagd. Välkomna ! Registration …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Reglerna kring Komvux ska ses över

  Tweet Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ses över. I utredaren Roger Mörtviks uppdrag ingår att se över om komvuxlärarna får den kompetensutveckling de behöver. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström pekar särskilt på vikten av att få en ökad genomströmning i vuxenutbildningen. – Där kan faktorer som lärares kompetens i vuxenpedagogik och …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Fler högskolekurser för yrkesverksamma (s)

  Tweet – Tiden är förbi då man utbildade sig en gång och sedan jobbade med det i resten av sitt arbetsliv. Inte minst den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har skapat ett stort behov av att vidareutbilda sig och också att omskola sig, säger Helene Hellmark Knutson till Arbetsvärlden. Fler högskoleutbildningar som …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  ITHU Aprilmötet 2017

  Nätverket träffades 4 april 2017. På gång på lärosätena Diskussion kring hur olika begrepp har landat i högskolesverige Rapport från SUNET-dagarna 27-20 april Inbjudan till Swednet/ITHU-konferensen 11-12 maj Metod/modell för samverkan i komplexa organisationer Kommande webbinarier Nästa möte 2 maj 15-16 http://connect.sunet.se/ithu Minnesanteckningar: Närvarande Alastair Creelman LNU, Johani Karonen HS, Lena Dafgård GU, Eva Forss […]

  Continue Reading

  Livslångt lärande- Vilken roll spelar lärosätena ?

  Tweet Den 3 april 2017 diskuterades framtidens vidareutbildningar på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm. Trots stora behov tycks högskolornas utbildningsutbud för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren. Deltagarna diskuterade hur utbildningarna ska se ut i framtiden och vem som ska erbjuda dem. Dessutom presenterades en granskning av …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Höger sidfot