Ett nytt kunskapslyft och satsning på YH utbildningar

  Ett nytt kunskapslyft – 6500 nya utbildningsplatser redan i år Tidigare har riksdagen röstat igenom regeringens vårändringsbudget. Den innehåller bland annat ett stort kunskapslyft med satsningar på permanenta platser på universitet och högskolor, komvux/yrkesvux och folkhögskolor. Bara under hösten 2015 tillkommer 6500 nya utbildningsplatser som ger fler människor möjlighet att utbilda, …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  EdTech Sweden 12-13 November 2015

  Generalsekreteraren för ICDE- International Council for Open and Distance Education och styrelsemedlem i UNESCO IITE ger en internationell utblick i sin Keynote på EdTech Sweden. “EdTech Sweden adresserar en av de mest prioriterade frågorna för vårt utbildningssystem, de möjligheter och utmaningar digitaliseringen ställer oss inför. Sverige har halkat …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, […]

  Continue Reading

  Erik Fichtelius, har anställts av Kungl. biblioteket, KB, för att leda arbetet med en nationell biblioteksstrategi

  Erik Fichtelius, tidigare vd för UR och mångårig medarbetare inom SVT och Sveriges Radio, har anställts av Kungl. biblioteket, KB, för att leda arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. – Jag är mycket glad över att vi har kunnat knyta Erik Fichtelius till KB och biblioteksstrategiarbetet. UR har …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  EDTech Sweden

  Ett initiativ och mötesplats som verkar för att sverige återtar tätpositionen inom edtech i utbildning Konferensprogram 12-13 November 2015, Stockholm Med avstamp i en internationell utblick lyfter programmet konkreta möjligheter och utmaningar för din organisation att arbeta strategiskt och operativt med EdTech. Konkurrenskraft på individ, organisations och nationell nivå, står i …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Sverige behöver vidareutveckla den nätbaserade distansutbildningen

  På en arbetsmarknad under förändring kommer det att krävas mycket bättre utbildningsmöjligheter skriver TCOs ordförande Eva Nordmark i tidningen Norrländska socialdemokraten NSD. Förr kunde en högskoleutbildning räcka hela yrkeslivet. Men i dag går den tekniska utvecklingen blixtsnabbt, och kunskaperna måste ständigt uppdateras. Vi har valt att kalla det fenomen vi vill se …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Särskild lag kan rädda fjärrundervisningen

  SKL och Friskolornas riksförbund föreslår att regeringen snabbt förbereder en särskild lag om fjärrundervisning på entreprenad på försök. Det skulle rädda undervisningen för många elever. Den 1 juli öppnar skollagen möjligheten för fjärrundervisning på entreprenad. Regeringen kommer att fatta beslut om i vilka ämnen det blir. Men det är bara de …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  SVERD med på ViS Vuxenutbildningsdag 30/6 i Almedalen

  SVERD och NITUS samarrangerar ett seminarium på Almedalsveckan i Visby på temat ”Vad hände med det flexibla lärandet?” Tid k l 09.00-10.00 och plats är S:t Hans Café, St Hansplan 2 Visby. Från att ha varit på alla politikers läppar under början av 2000-talet är det nu tyst …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Aida Hadzialic om nya kunskapslyftet

  I Almedalen talade Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (s) vid SACO studenternas möte om möjligheter med det nya kunskapslyftet , livslångt lärande för alla och möjligheterna med yrkesvux. Se video från talet i Almedalen. http://youtu.be/IURwmE-RUKA …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Kalendern uppdaterad

  Nu är kalendern uppdaterad med höstens möten. Här kan du prenumerera på den via ical, outlook mfl. Här kan du lägga till den i din Google kalender …Läs vidare på källans webbplats. Category: e-möten, Internat, Nätverksmöten

  Continue Reading

  SVERDs vice ordf invald i Edens styrelse

  På EDEN konferensen valdes vice ordf Ebba Ossiannilsson SVERD och Lunds Universitet in i EDENs styrelse tillsammans med Dr Diana Andone Director eLearning Center Timisoara Rumänien. Valet genomfördes i sluten omröstning med fyra välrenommerade kandidater från Irland, Nederländerna , Sverige och Rumänien. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Höger sidfot