Den irreversibla dynamiken i MOOCs tränger på

  http://urbantimes.co/2014/09/moocs-china-education/ Den irreversibla dynamiken i MOOCs tränger på i alla nivåer i Kinas utbildningssystem. Det ger studenterna stor frihet att välja kurser och få tillgång de bästa pedagogiska resurser på hemmaplan och utomlands. I och med MOOCs sker en brytningstid som radikalt förändrar människors sätt att inhämta kunskaper. Universitets väggar sänks ner och …Läs vidare […]

  Continue Reading

  KI först i Sverige med att erbjuda MOOC (Massive Open Online Courses)

  Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare hösten 2014. https://www.edx.org/course-list/kix/allsubjects/allcourses KIExploRx: Explore Statistics with R Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, edx, ki, […]

  Continue Reading

  Kvalitetssäkring av kursträffar

  I det EU-finansierade projektet EUKCEM med partners från Italien, Tyskland, Spanien, Skottland, Rumänien, Sverige och Portugal har det vidtagits åtgärder för att bidra till kvalitetssäkring i samband med kursträffar och mobilitetsprojekt i Europa. För att se till att mobilitetsdeltagare, både ungdomar och vuxna, har en positiv erfarenhet utomlands, behövs tydliga rutiner …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  OER MOOC

  Lär Dig mer om OER genom OER MOOCen Från Central Institute of Educational Technology and Commonwealth of Learning (COL) och med Ramesh Sharma (Indien) ”Teach Smarter with Open Educational Resources” Registrerera Dig här OER Open Educational Resources benämns oftast på svenska som …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, col central Institute of Educational Technology, […]

  Continue Reading

  Boka in SVERDs Höstkonferens tor. 23 okt i Stockholm

  ”Lärande i förändring” Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm.(T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan)Tid kl 10.00-15.00 Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , ( ej medlemmar 800 kr ) Program 09.30 Kaffe 10.00 ”Om Högskolans kursutbud, MOOC och Examina” Lars Haikola förre Universitetskansler och nu utredare 10.45 ”Om Yrkeshög-skolans utmaningar inför 2020″ …Läs vidare […]

  Continue Reading

  Nya verktyg från EU projekt för att förutsäga läranderesultat

  Tre olika kategorier av verktyg för att förutsäga den studerandes framgång i sitt lärande presenteras av EU projektet Criton. Nedanstående summativa artikel presenterar tre olika lösnings strategier / verktyg för att bättre förutsäga inlärning utfall / resultat i lärandet. 1. Analys av kompetens beroenden 2. Analys av status av nyckelkompetenser 3. Analys av tidigare inlärningsbeteende […]

  Continue Reading

  Rapport från konferensen EDEN Zagreb 2014

  Av Dr Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet, V Ordförande SVERD, EDEN Fellow 2014, Styrelseledamot EDEN-NAP och EFQUEL EDEN, The European Distance and E-learning Network höll sin årliga konferens i Zagreb i Kroatien den 10-13 juli 2014. Årets tema var e-lärande på arbetsplatsen och hur informations – och kommunikationsteknologi (IKT) kan bidra …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  SVERDnytt nr 2. 2014

  SVERDnytt nr. 2- 2014 Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. EDEN Zagreb 2014 Rapport 3. EU Project 4. Nominera kandidater till Boldic Award – 201<a target=_blank title="4. Nominera kandidater till Boldic Award 2014" …Läs vidare på källans webbplats. Category: Artikel

  Continue Reading

  Ordförande har ordet

  SVERDnytt nr 2-2014 Det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress http://nytt.sverd.se Det har varit bra uppmärksamhet för MOOCs och Flipped Classroom och nya former för lärande under våren 2014,. Som omslagsbilden antyder sker det mer i Norge inom flexibelt lärande än i Sverige detta år, Vår syster och bror organisation NADE …Läs vidare […]

  Continue Reading

  4. Nominera kandidater till Boldic Award 2014

  Nomineringsperioden för Boldic Award är 1 mars till 15 september 2014. Nominera via www.boldic.org Boldic Award delas ut inom de Nordiska och Baltiska länderna till personer , projekt eller organisationer som utvecklar nya verktyg och metoder inom distansutbildning och flexibelt lärande. Det sker med stöd från Nordplus.http://www.nordplusonline.org/ SVERD är koordinator för Boldic …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Distansstudier öppnar dörrar för fler

  I http://www.op.se/ Debatt skriver Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (C) att: … fler lärosäten borde erbjuda undervisning på distans med hjälp av modern teknik. Därför, och för att göra distansundervisning tillgänglig i hela landet, föreslår vi och Centerpartiet nu att det borde skapas ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning. Ett …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Höger sidfot