”The Year of Open” inleds idag den 17 januari 2017

  Tweet Idag är der den officiella starten på the Year of Open! ”For those of us in open education, 2017 gives us a lot to celebrate: ​15 years ago the term “Open Educational Resources” was created, the Budapest Open Access Initiative was launched, and the first Creative …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, 2017, […]

  Continue Reading

  Kvalitetsledning – Validering av individuell kompetens

  Tweet Ny Standard från SIS om Kvalitetsledning – Validering av individuell kompetens Standard vänder sig till organisationer och branscher som vill genomföra validering av individuell kompetens, dvs. utvärdera i vilken grad som en person uppfyller fastställda krav på kompetens. Standarden beskriver vad validering är, hur och av vem den kan användas. Avsikten …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  ”Skolans betygssystem saknar vetenskaplig grund”

  Tweet Inte i något av de 16 länder som forskare studerat på uppdrag av Skolverket finns ett betygssystem byggt på vetenskap. Vi förstår att det skulle vara impopulärt att byta betygssystem nu. Det finns dock goda argument för att bland annat ändra betygsskalan och införa flera betygssteg för underkänt, skriver …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  ICDE Webinar on Supporting students for success in open and distance education

  Tweet Supporting students for success in open and distance educationWhen: January 18th at 15h00 Oslo timePresenters and Participants: The webinar is hosted by Alan Tait, from The Open University, UK (ICDE member) and chaired by Gard Titlestad, Secretary General of ICDE.Webinar description: coming shortly Register now. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, icde, student […]

  Continue Reading

  CSEDU 2017 21-23 april 2017

  Tweet SVERD samarbetar med CSEDU2017, liksom var fallet för CSEDU2016 CSEDU 2017, den Internationella Konferensen om Computer Supported Education, är en årlig mötesplats för presentationer och diskussioner om nya lärande miljöer, best practice och cace studies inom TEL (Technology enabled learning). Såväl strategi som policy frågor och pedagogik inom öppen …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Resultat i namnomröstning

  En omröstning har genomförts i december 2016 om framtida namn för nätverket. 51 personer tog tillfället i akt att lägga sina maximalt två röster på sju förslag som utformats av lärosätenas kontaktpersoner. Även oförändrat namn fanns med som alternativ. Det namnförslag som attraherade flest röster var ”NDL – nätverket för …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Robotisering av arbetslivet – hot eller löfte?

  Tweet I samhällsdebatten framställs robotiseringen ibland som ett hot som kan leda till massarbetslöshet och ibland som ett löfte eftersom yrkesverksamma då kan ägna sig åt mer kreativa uppgifter. Under de närmaste fyra åren kommer tre forskare ägna sig åt att ta fram en mer nyanserad bild av hur robotiseringen …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Open education week 27-31 mars 2017

  Tweet Den 27-31 mars, 2017 är det ”Open Education Week” som är en hyllning till den globala öppna utbildningsrörelsen. Dess mål är att öka medvetenheten om rörelsen och dess inverkan på undervisning och inlärning i hela världen. Anmälan för deltagande öppet till 28 Feb 2017. Se länk Open Education Week är en …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Årets nya ord 2016

  Tweet Listan på årets nya ord har släppts. Har du tagit en pokenad under året som gått? Eller har du kanske fått en släng av fomo? I dag publicerades nyordslistan för året som gått. Flera av orden i listan har varit stora debattämnen under året, som Dylanman, …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, nya […]

  Continue Reading

  Organisationsbaserad MOOC

  Tweet I en organisationsbaserad MOOC bygger man in möjlighet till kollegialt lärande och alla anställda deltar tillsammans i kompetensutvecklingen. Högskolan Inland i Norge har fått ett unikt uppdrag, där de bjuder in alla skolor och förskolor i Norge för online-kurser i hur man handskas med mobbning och orättvisor . – Högskolan …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Nyanlända ska kunna lära sig svenska via mobilen

  Tweet För nyanlända i Sverige är det viktigt att snabbt komma in i samhället för att inte hamna i utanförskap. En av de viktigaste aspekterna i integrationsarbetet är att få möjlighet att lära sig språket. Även om nyanlända i viss mån har möjlighet att prata med personer som har svenska …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Höger sidfot