Webinar 28 sep kl 15.00 Sci Pro Henrik Hansson DSV/SU

  Tweet SVERD arrangerar ett Webinar om SciPro (Supporting the Scientific Process) med Docent Henrik Hansson, Stockholms universitet Tid: 28 september 2016, kl 15.00Plats: Adobe Connect (Online) Moderator: Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD Henrik Hansson, docent på Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet med förflutet …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Anna Ekström blir ny gymnasieminister

  Tweet Anna Ekström har varit generaldirektör för Skolverket sedan 2011, och leder 2015 års skolkommission, som ska ta fram förslag som höjer kunskapsresultaten, förbättrar kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Kommissionen lämnade ett delbetänkande i maj och ska lämna sina slutliga förslag i januari 2017. Det är inte känt vem som tar …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Så blir du en digital chef – nu!

  Tweet Digitaliseringen är en väg fylld av utmaningar och fallgropar, men också en mängd nya möjligheter. Som chef har du en nyckelroll i förändringsprocessen. Darja Isaksson, digital strateg och rådgivare till statsminister Stefan Löfven, ger sina bästa råd till Chefs läsare. Som konsument är din digitala kompetens troligen rätt hög. På …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Digitaliseringsministern -Så ska Sverige göra comeback som it-nation

  Tweet Hans huvuduppdrag just nu är att ta det övergripande ansvaret för hur regeringen ska stötta samhällets digitalisering. Redan om några månader – ”i vinter-vår” som Peter Eriksson uttrycker det – räknar han med att ha en övergripande digitaliseringsstrategi på plats. – Det handlar om skiftet från it till digitalisering och …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Seminarium om svenska från dag ett

  Tweet Ett tjugotal utbildningsutvecklare träffades den 2 sep på seminariet ” Svenska från dag ett ” arrangerat av Riksföreningen för e-kompetens (REK). Utgångspunkten tog från utredningen Tid för snabb flexibel utbildning med Birgitta Ornbrant som ringade in fördelar med flexibelt lärande. Flexibelt lärande med teknikens möjligheter Ökar möjlighet till individualiserat lärande Kan kombineras med …Läs […]

  Continue Reading

  Regeringen vill se mer digitalisering och fjärrundervisning i skolan

  Tweet Region Västerbottens konferens Aktuell skolpolitik inleddes under onsdagen med tal av Lena Hallengren (S), ordförande för riksdagens utbildningsutskott, som klargjorde regeringens tydliga ambitioner med att ge digitaliseringen en större roll i skolan. Den sittande regeringen vill se en mer digitaliserad skola. Inte bara för att det ligger i tiden, utan …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  LIST (Laeringsinhold till Smartphone og Tablet)

  Tweet SVERD är partner i Projektet LIST (08/2016-10/2017). Koordinator är DOF Lillebaelt i Danmark, den tredje partnern är CONEXUS i Norge. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet. Sammanfattning av projektet: Tekniken utvecklas snabbt, och många människor är mer och mer rörliga (on the move), fler och fler har också mobila enheter …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Inbjudan till SVERDs Höstkonferens 14 oktober -2016 i Stockholm

  Tweet Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt och omformat lärande.” Fredag den 14 okt kl.10.00-16.00 Plats: Saturnus konferens Hornsgatan 15 ( T-bana Slussen). Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , (ej medl. 800 kr) Ladda ner SVERDs_höstkonferensprogram_2016 här Program 09.30 Kaffe 10.00 ”MOOCs utredningen …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

  Continue Reading

  Estland bland de fem mest digitalt avancerade regeringarna i världen

  Tweet Estland tillhör de länder i Europa som är mest digitaliserade och samtidigt ökar snabbast, enligt till exempel EU:s Desi-index om digitalisering, från i våras. Estland leder här på myndighetstjänster för medborgare. Enligt vissa mätningar är landet topp fem i världen och Estland ingår tillsammans med Storbritannien, Israel, Sydkorea och Nya …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Utbildning i hela landet – hela livet

  Tweet För att skapa ett livslångt lärande investerar regeringen i utbildning av hög kvalitet som är tillgänglig att läsa under olika skeden av livet och i hela landet. Ett arbete som kommer att fortsätta under mandatperioden. Det ska vara möjligt att kunna studera vidare, byta karriär och bilda sig under hela …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Ramverk för digital kompetens

  Tweet I juni 2016 publicerade Europa kommissionen (JRC (Joint Research Center) referensmodellen för Digital kompetens för medborgare i Europa. Ramverket bygger på DigComp 2.0 – Phase 1. It consists of a revision of the descriptors and the vocabulary used (see below). More informaiton is available in the report called <a target=_blank …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Utnyttja MOOC-kurserna

  Tweet Utnyttja MOOC-kurserna skriver UKÄ. Öppna kostnadsfria nätbaserade kurser, så kallade MOOC-kurser, är ett flexibelt sätt att erbjuda utbildning till flyktingar. UKÄ har nyligen föreslagit till regeringen att universitet och högskolor ska få tillåtelse att ge MOOC-kurser som en särskild utbildningsform och att svenska staten ska avsätta pengar för dessa kurser …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Höger sidfot