Bidrag till kartläggning av OER Öppna lärresurser

  Call for OER Stories We invite you to share your OER story with the community and tell others about your OER activities! These could be OER projects or initiatives, Open Educational Practices like someone generating OER or teaching with OER, the development of guidelines & institutional policies on OER, new insights …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Expanderande lärmiljöer-Tema på EDEN 9-11 juni 2015

  EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat ”Expanderande lärmiljöer” . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Nyreglerad fjärrundervisning föreslås utredas vidare

  Regeringen har tagit beslut om fjärrundervisning i skolan. Riksdagen har antagit regeringens förslag om ändring i skollagen för att möjliggöra fjärrundervisning i skolan. Fjärrundervisning är därmed reglerad i lag för första gången . Riksdagen tillkännagav också att regeringen bör utvärdera hur lagändringen påverkar huvudmännens benägenhet att anställa behöriga lärare och följa upp …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning

  Hej och välkomna till vårt webbinarium där vi vill berätta och samtala med er om Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat […]

  Continue Reading

  Regeringen ger uppdrag om att analysera öppen nätbaserad utbildning

  Fenomenet med nätbaserade kurser som öppnas för allmänheten, populärt kallat MOOC:s (Massive Open Online Course), har nyligen nått Sverige. Regeringen har i dag beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning. Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s kan rymmas inom ramen för den svenska …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  LANG OER

  Öppna lärresurser (OER) är internationellt ett växande område. Fler och fler lärare och skolledare använder gratis utbildningsmaterial som delas och återanvändas för undervisning, inlärning och andra ändamål. Hur kan öppna utbildningsresurser berika din undervisning och lärande praktiken? Var hittar du OER på ditt språk? Vill du veta hur man arbetar …Läs vidare på källans webbplats. […]

  Continue Reading

  Vårens ITHU-dagar

  Vårens ITHU-dagar ingår i SUNET-dagarna på GIH Stockholm, 20-23 april 2015. För fullständigt program och anmälan, besök http://proj.sunet.se/Sunet-dagarna-V15/ Varmt välkommen //ITHU:s styrgrupp …Läs vidare på källans webbplats. Category: Allmänna inlägg

  Continue Reading

  Digitalisering, främjande och framtid En utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser

  Digitaliseringskommissionen arbetar mot det it-politiska målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I år är kommissionens sista verksamhetsår och vi har därför inlett ett arbete med att utreda hur främjande av digitaliseringen kan drivas på nationell nivå framöver. Digitaliseringskommissionen har tillsammans med ett konsultföretag utarbetat en …Läs vidare på […]

  Continue Reading

  Årsmöte 2015 och ICDE node

  SVERD genomförde sitt årsmöte på Medlearn AB i Stockholm i fredags och mötet samlade deltagare från hela Sverige till utvärdering av bokslutet, diskussion om nya aktivitetsplanen och samtal om ICDE node uppdrag. Man presenterade även projekten Boldic Open online learning, SOL Skandinavisk online learing och ICDE node. Ny i …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

  Continue Reading

  Regeringen bantar Haikolas utredning

  HÖGSKOLA. Ett år in i arbetet med att utreda högskolans utbud av kurser går regeringen in och avlövar Lars Haikolas uppdrag rejält. I april förra året fick dåvarande universitetskansler Lars Haikola i uppdrag av alliansregeringen att utreda högskolans utbud av kurser och program. Det skulle vara en bred genomgång som skulle …Läs vidare på källans […]

  Continue Reading

  Höger sidfot